Marc van Eck: “Dit is de Gouden Eeuw van Marketing”

Marc van Eck schreef een half plankje marketingboeken, waarvan een aantal ook echt als succesvol mag worden aangemerkt. ‘Business Plan op 1 A4’ stond maandenlang op nummer één in de top honderd van managementboeken – inmiddels zijn er meer dan 35.000 verkocht in Nederland. Zijn boek over internal branding was het eerste en het beste dat in het Nederlands werd geschreven over dit onderwerp. ‘Karaktervol positioneren’ wordt links en rechts door corporates gebruikt als fundament van herpositioneringstrajecten.

Als min of meer klassiek marketeer legde Van Eck zich vooral toe op het werk dat voorafgaat aan de actie: het bepalen van de identiteit van merken, het vertalen van ondernemingsdoelstellingen naar marketing, het gebruik van archetypen om te communiceren.

Het bewaken van merk en identiteit: werk voor marketeers dat tot Van Ecks niet geringe irritatie vaak zó belangrijk wordt geacht dat er in de praktijk eigenlijk helemaal niemand meer verantwoordelijk voor is. Deels wordt dat veroorzaakt door de versnippering van marketingactiviteiten, maar het kan ook te maken hebben met de finance-achtergrond die veel boardroom-members hebben. “Er is geen true understanding wat de essentie van marketing is”, meent Van Eck. “Het creëren van waarde voor een klant.”

Eind augustus organiseert Van Eck een driedaagse bootcamp waarin de drie meest essentiële marketingonderdelen van succesvol ondernemen worden uitgediept: positioneren, strategie, branding. En dát in onderlinge samenhang uiteraard. Volgens hemzelf niet alleen een snelcursus voor CEO’s, maar juist een mogelijkheid voor marketeers om de zaak weer eens goed helder te krijgen en daarmee terug te keren naar hun bedrijven, waar het moet gebeuren. Om zelf plannen te smeden of om toe te zien op de naleving van plannen. En eventueel als munitie om terug te halen wat van de marketeer ís, in het belang van het bedrijf.

Lees dit artikel op