Amsterdam 23 oktober 2017 – Marketeers maken zich zorgen over de positie van marketing in de organisatie. Naast voldoende uitdaging in het werk en de werksfeer vinden marketeers het belangrijk dat er binnen het bedrijf ruimte is voor ondernemerschap. Dat is één van de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek Marketing 18. dat is uitgevoerd door adviesbureau Berenschot, marketingberoepsvereniging NIMA en de vaktitels MarketingTribune en Marketingfacts onder 687 marketeers. De tweede grootste zorg heeft waarschijnlijk veel met de eerste te maken: onvoldoende budget om doelen te bereiken.

Op dinsdag 24 oktober verschijnt in MarketingTribune een uitgebreid artikel met de meest opvallende uitkomsten uit Marketing 18. Belangrijke doelstelling van dit grote onderzoek is zicht te krijgen op werkomstandigheden, opleidingsmogelijkheden, salariskenmerken en managementvraagstukken van professionals in marketing, communicatie en sales. Was vorig jaar nog bijna de helft van de marketeers op zoek naar een andere baan, dit jaar stokt het percentage op ruim 22%. Dat is laag, ook in vergelijking met andere (kennis)beroepen. Daarentegen zegt 57% geen nee als ‘er een leuk aanbod voorbijkomt’. Een beeld dat weer niet erg afwijkt van andere branches.

De derde zorg die marketeers ervaren bij uitoefening van hun beroep is het bijblijven met professionele kennis en competenties. Veel marketeers bespreken wel met hun werkgevers wat ze zouden kunnen doen aan scholing en opleiding, maar in veel gevallen blijft die aandacht zonder opvolging. Drie op de vier marketeers beschikt niet over een budget voor bijscholen of weet het niet. Slechts een kwart heeft een opleidingsbudget. Het gemiddelde beschikbare budget voor bijscholen is 1500 euro per jaar. Alleen de actieve advisering over scholing blijft gevoelig achter. Bijna 42% gaf aan onvoldoende te worden geadviseerd op dat terrein. Op de vraag of men denkt marktconform betaald te worden zegt 47% ‘ja’ en geeft 31% aan ‘beneden marktconform’ te worden beloond. De gemiddelde marketingmedewerker ontvangt jaarlijks 41.000 euro, marketingadviseurs 56.600, marketingmanagers bijna 64.000 en marketingdirecteuren 132.000. Ruim 56% van de marketeers is overigens ronduit tevreden met de huidige baan. Mochten er redenen zijn om elders te solliciteren, dan worden ontwikkelingsmogelijkheden, sfeer en de kwaliteit van de leidinggevende als eerste genoemd. Salarisverbetering geldt pas als vierde reden.

Volgens NIMA-voorzitter Martin Huisman is het onderzoek een goede peilstok om een beeld te krijgen van de wensen en verwachtingen onder marketeers: ‘Naast terugkerende onderwerpen als ‘lage marketingbudgetten’ komen ieder jaar nieuwe zorgen bovendrijven. Maar we leren ook wat marketeers belangrijk vinden om het wél goed naar de zin te hebben, zoals de relatief flexibele en menselijke indeling van het werk. Dat zorgen over de positie van marketing zélf dit jaar zo hoog scoort, heeft misschien te maken met de economische zomer waarvan ook marketeers profiteren. Kennelijk richt de aandacht zich meer op de prestaties van het bedrijf en minder op de wankele eigen positie. Tegelijk merken we ook aan de hand van dit onderzoek dat de bal qua scholing en bijscholing vaak blijft liggen tussen het management, hr en de marketeer. Wat ons betreft zouden marketeers die rol zelf vaker naar zich toe mogen trekken.’

Van de respondenten was 59% vrouw, de gemiddelde leeftijd was 37,4 jaar, 94% heeft hbo of wo gestudeerd, gemiddeld was men 3,5 jaar in dienst bij zijn/haar werkgever en ongeveer een derde bleek hiërarchisch leidinggevend. Opvallend is dat de deelnemende zzp’ers aan het onderzoek ruim 20 jaar werkervaring vermeldden.