‘Marketeers moeten sterk zijn’

    TIAS professor Rudy Moenaert blikt trots terug op de jubileumeditie van de TIAS Master of Marketing.

    Eind juni studeerde leergang 25 van de TIAS Executive Master of Marketing af. Ik vond het geweldig om een gedeelte van hun persoonlijke ontdekkingsreis in de marketingwereld te hebben kunnen faciliteren én meemaken. In dit opzicht is de TIAS Master of Marketingopleiding niet enkel een geschenk dat ze zichzelf hebben gegeven, het is eveneens een geschenk dat ze TIAS hebben gegund. Het ogenblik dat een dame een prachtig werkstuk schrijft, en 9.5 haalt op haar thesis, zijn momenten waarvan de Academic Director dankbaar is ze te mogen meemaken.

    “Wie wat vindt heeft slecht gezocht”, zo luidde de titel van een dichtbundel van Rutger Kopland. Wel, laat mij dit parafraseren, in lijn met het leitmotiv van TIAS – Never Stop Asking – de nieuwe marketeers hebben gevonden wat ze zochten: de kennis en inspiratie om hun passie en ambitie in het marketingvak te verstevigen. En hun eigen waardepropositie uit te bouwen. Ze hebben 100 % geëist, maar hebben zich eveneens voor de volle 100 % gegeven. Ze hebben goed gezocht!

    Bron en volledig artikel: Marketingonline