‘Marketeers zóeken een purpose, ondernemers hébben een purpose’

‘We móeten een purpose hebben. Ga op zoek!’ Veel merken, die soms al decennia bestaan, zijn onder aanvoering van marketeers ineens op zoek naar hun raison d’être. Het purpose-tijdperk zorgt vooral voor verwarring. Wellicht kan de simpele blik van de ondernemer een ander licht werpen op het fenomeen purpose marketing.

Gekunsteld
Als marketeers het echt niet meer weten, gaan ze zoeken naar de ‘purpose’ voor het merk dat ze onder beheer hebben. Ergens moet er toch een reden zijn dat ze ’s ochtends opstaan. Het komt allemaal wat gekunsteld over. Lees het verhaal over Heineken Of neem de Rabobank-koers.

Lees verder op Marketingonline