Marketingfacts heeft alles nieuw!

Afgelopen dinsdag 17 mei is de marketingvakblog Marketingfacts in een geheel nieuw jasje gestoken. De site is vernieuwd en ook de Marketingfacts-nieuwsbrief heeft een nieuw design. NIMA heeft als beroepsvereniging een belang van 50 procent in Marketingfacts, dat twintig jaar geleden is opgericht met hetzelfde doel als NIMA ooit: Professionals in marketing, communicatie en sales helpen in hun dagelijks werk. Het vak en de functie verder brengen.

NIMA & Marketingfacts
Sinds Marketingfacts tweeënhalf jaar geleden deels in handen kwam van NIMA, is gezocht naar de ultieme online omgeving om te komen op de plek waar het platform wil staan: bovenaan het lijstje vakmedia dat schrijft over innovatie in marketing. Niet als concurrent van de overige vaktitels overigens maar sterk aanvullend. Met dus een levendige community van honderden actieve meeschrijvende, filmende en podcastende marketingbloggers. De nieuwe site is ontwikkeld en gebouwd door Communicatiebureau Proven Context in samenwerking met de redactie. 

Marketingfacts is (evenals het NIMA Marketingfacts Jaarboek) ‘powered by NIMA’, dus individuele NIMA-members kunnen voortaan vanuit hun profiel aangeven ‘dat ze NIMA zijn’, De NIMA Community’s hebben of krijgen er een groepsaccount. De redactie is overigens altijd op zoek naar nieuwe bloggers, dus mail vooral de redactie als je een goed idee hebt (alles begint met een eerste publicatie).

Voor de vaste bezoekers en bloggers wordt het even opnieuw kennismaken, snuffelen, uitproberen. De site is ontwikkeld om intuïtief te kunnen navigeren. De redactie heeft daarvoor ook het vak en de functie ‘Marketing’ – en dus alle deelgebieden – opnieuw gerubriceerd (linksboven onder ‘nieuw’). Paar noviteiten zullen vaste bezoeker opvallen. De visuele identiteit is opgestrakt, de opmaak en het uitserveren van artikelen is weer on par, je kunt gemakkelijk naar artikelen, onderwerpen of auteurs zoeken. Alle ruim 3000 bloggers die in de afgelopen twintig jaar voor Marketingfacts hebben geschreven en álle 40.000 blogpostings waarin ze dat deden zijn mee-gemigreerd.

Voor commerciële partners verandert er ook het nodige. Voor de #spon en #adv in de kop is een elegantere oplossing bedacht: partnercontent. Ook het sterke classes-aanbod van NIMA is véél beter doorzoekbaar, en Marketingfacts Jobs kreeg designwise een opknapbeurt op de home.

Missie & visie
Maar misschien veel belangrijker dan de buitenkant – en wat daarvoor onder de motorkap ligt – is de richting. De filosofie. De why of de purpose. Marketingfacts is in november 2002 min of meer  ‘ontstaan’ uit een privéblog om de snelle ontwikkelingen in online marketing een stem te geven. Het is over de jaren naar het licht gegroeid, maar lang niet iedereen begreep welke bijzondere positie M! inneemt te midden van vakmedia. De missie en visie van Marketingfacts zijn om die reden voortaan vrij prominent te vinden in de hoofdnavigatie. Daar staat ook te lezen wat de aandeelhouders en redactie voor ogen staat en in gelooft:

Marketing is een complexe en in sommige gevallen slecht begrepen functie. Marketingfacts beschouwt marketing als een wetenschappelijk vakgebied dat op zijn beurt gebruik maakt van wiskunde, economie, econometrie, psychologie, sociologie en communicatiewetenschap. Veel marketeers zijn om die reden zowel alfa áls beta, creatief én exact, denkers én doeners.

De unieke positie die geschoolde marketingprofessionals innemen binnen hun organisatie, maakt het voor hen mogelijk om een substantiële bijdrage te leveren aan ambitieuze doelstellingen op het terrein van diversiteit, duurzaamheid, innovatie, rechtvaardigheid, welzijn en welvaart.

Anderzijds brengt gedegen kennis van marketingprincipes ook een verantwoordelijkheid met zich mee om ethisch en integer te handelen. De redactie wil actief bijdragen aan de brede vakdiscussie rond deze beide invalshoeken: bouwen aan een betere wereld (inclusief en duurzaam) en integriteit.