[Onderzoek] Aantal marketingvacatures stijgt fors

  Het aantal vacatures voor marketingmedewerkers is in het eerste kwartaal 2016 met 97 procent gestegen, dat voor online marketeers met 26 procent. De vraag naar salesmedewerkers is het sterkst gestegen met 444 procent gestegen ten opzichte van het tweede kwartaal vorig jaar. De ontwikkeling is kenmerkend voor het vakgebied marketing, sales en communicatie, aldus Yacht. Het aanbod van professionals in genoemde functies is echter schaars.

  In het algemeen is het totaal aantal marketing-, sales- en communicatievacatures met 1 procent gedaald. Het valt vooral op dat er meer vraag is naar medewerkers op uitvoerend niveau in marketing & sales. Daarnaast is het – zo blijkt uit het onderzoek –  moeilijk goede professionals te vinden waardoor krapte voor deze functies ontstaat op de arbeidsmarkt.

  Stijging van aanbod van vacatures naar functie in procenten ten opzichte van kwartaal twee 2015:

  • Salesmedewerker          + 444%
  • Marketingmedewerker   +   97%
  • Salesmanager               +   49%
  • Accountmanager           +   35%
  • Online marketeer          +   26%

  Spanning op de arbeidsmarkt
  Alwin Schumacher, principal salesconsultant Yacht zegt dat de groei van marketing- en salesvacatures binnen alle sectoren is te zien. ‘De grote vraag naar marketingkandidaten in het algemeen en de behoefte aan specifieke kennis en/of werkervaring in het bijzonder, bijvoorbeeld op het gebied van online marketing, leidt tot extra spanning op de arbeidsmarkt. Opdrachtgevers zouden naast harde criteria (zoals werkervaring, opleiding, systeemkennis) ook zachte criteria (competenties) in ogenschouw moeten nemen. Wanneer bedrijven daar bij de selectie van personeel meer rekening mee houden, kan de spanning op de arbeidsmarkt enigszins afnemen.’

  Schaarse profielen tweede kwartaal 2016:

  • Online marketeer
  • Productmarketing manager
  • Marketeer
  • Accountmanager
  • Productmanager

  Online marketeer gewild
  De functie van online marketeer stijgt van een tweede naar de eerste plek. Het valt volgens Yacht vooral op dat het aantal regio’s waar schaarste ontstaat in deze functie groeit. De vraag naar bovengenoemde vijf functies is hoger dan het aanbod waardoor krapte op de arbeidsmarkt ontstaat. Krapte in marketing- & salesfuncties is vooral zichtbaar in de regio’s Amsterdam, Utrecht, Gelderland en Oost-Brabant.

  Deze blogpost verscheen eerder op marketingtribune.nl