Martin Huisman drie jaar door als Voorzitter van NIMA

Amsterdam – 11 mei 2016 – Martin Huisman is dinsdag 9 mei door de ledenraad van NIMA herkozen en benoemd als voorzitter van het bestuur van NIMA. De herbenoeming geldt voor drie jaar en volgt op een eerdere termijn die dit jaar afloopt. De ledenraad nam op dezelfde bijeenkomst afscheid van bestuurslid Jan-Ernst van Driel, die door de beroepsvereniging en exameninstituut werd benoemd tot Lid van Verdienste, een titel die NIMA al enige jaren niet meer heeft toegekend.

Jan-Ernst van Driel (links) en Martin Huisman

Het NIMA Bestuur legt verantwoording af aan de NIMA Ledenraad, het hoogste orgaan binnen NIMA. De Ledenraad benoemt direct de voorzitter van het bestuur. Het bestuur verdeelt de verschillende bestuursfuncties en taken en regelt de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van zijn leden.
Van Driel, die binnen het bestuur verantwoordelijk was voor Study Members & Exams werd bij zijn afscheid bedankt voor zijn constructieve bijdrage aan de ‘wederopbouw van NIMA’, dat het boekjaar 2015 afsloot met een positief financieel resultaat en een stijgend ledenaantal.

Huisman, die als NIMA-C examinator en Register Marketeer al 15 jaar actief binnen NIMA, en die voor herbenoeming werd voorgedragen door de Raad van Toezicht, is blij dat hij met het bestuur de ingeslagen koers kan voortzetten: ‘Ik heb het enorm naar mijn zin in deze functie. Er lag en er ligt een flinke uitdaging, de resultaten gaan de goede kant op en daar is eigenlijk heel marketing-Nederland bij gebaat. NIMA is een dynamische vereniging waar ontwikkeling centraal staat en het netwerken de verbindingen legt, maar we willen vooral een merk zijn dat vanzelfsprekend is bij álles wat marketing, communicatie en sales ademt. De koers is uitgezet, de ambitie is helder. De komende jaren kunnen we bouwen om het vakgebied en de commerciële functie te steunen en vertegenwoordigen.’

Een van de ambities van NIMA is om het aantal professionals in marketing, communicatie en sales dat betrokken is bij NIMA substantieel te vergroten: groei van ledenaantal, persoonscertificering, betrokken bedrijven en examens. In de loop van deze maand zal MyCareer worden geïntroduceerd, een combinatie van het ‘oude’ diplomaregister, en een intranet-functionaliteit, die onder andere een leeromgeving en profiel-pagina’s biedt die de individuele carrière van leden ondersteunt.