Mature marketing volgens de grey ocean strategy

Een enorme en kapitaalkrachtige doelgroep biedt omvangrijke kansen. De nu nog populaire doelgroep ‘boodschappers met kinderen’ behoort straks tot de minderheid.

MATURE MARKETING VOLGENS DE GREY OCEAN STRATEGY
Life starts at 50!

Paper door: Linda van der Zwan SMP, At Course Marketing

Gebaseerd op: Grey Ocean Strategy, Edgar Keehnen (Stili Novi Publishing)

Datum: 19 april 2017

Zelf begin vijftig, vallen me op het gebied van communicatie gericht op “vijftig plus” een aantal zaken op:

  • De producten die je worden aangeboden zijn met name gericht op gebrekkig worden.
  • In grote lijnen zijn er 3 doelgroepen: Je bent óf jong, óf boodschapper (met kinderen), of grijs en grootouder.
  • Eenmaal in die laatste categorie is seniorenkorting je lot of word je op een andere manier betuttelend benaderd.
  • Senioren in zijn algemeenheid worden gezien als probleem en kosten de maatschappij geld.

HET IS TIJD VOOR 50+ EMANCIPATIE!
Een enorme en kapitaalkrachtige doelgroep biedt omvangrijke kansen. Sterker nog: De nu nog meest populaire doelgroep “boodschappers met kinderen” behoort straks tot de minderheid. Tijd voor markt én samenleving om deze “babyboomers*” serieus te nemen en als volwaardige individuen te benaderen en te behandelen. Dus, beste marketeers, wil je mij als 50-plusser in de bioscoop hebben, biedt dan geen leeftijdsgebonden korting maar een comfort seat met een drankje aan. Het is de beleving waar ik op zit te wachten. The moment is now!

(*babyboomers: officieel geboren 1945 – 1955, maar de naoorlogse geboortegolf reikt tot 1965)

MATURE MARKETING VOLGENS DE GREY OCEAN STRATEGY

Edgar Keehnen wijst ons met zijn boek op de “demografische aardverschuiving” die ons te wachten staat. Door de verbeterde levensverwachting van ouderen en het lage geboortecijfer van de afgelopen jaren bestaat Nederland nu al bijna voor 40% uit 50+’ers. Probleem? Nee, kans! Tenminste, als je tijdig op die veranderingen  inspeelt. Vanuit de beleving van de “mature consumer” worden 7 verschillende strategieën benoemd. Ik heb beoogd een leesvriendelijke, meer op de Nederlandse markt toegespitste samenvatting te maken.  Download de hele whitepaper hier.