Merkreputatie: Liefde maakt blind

Organisaties streven vaak niet alleen naar een goed imago of een goede reputatie, ze streven naar merkliefde. Merkliefde gaat verder dan een goede merkrelatie, consumenten voelen dan zelfs hartstochtelijke positieve gevoelens voor een merk. Wanneer consumenten deze hartstochtelijke gevoelens ervaren, zou je verwachten dat zij het handelen van een organisatie veel minder snel als immoreel zullen beoordelen. Immers, wanneer je je sterk identificeert met een merk, dan voelt dat morele wangedrag ook als je eigen falen.

Lees dit nieuwsbericht bij SWOCC