Wat kan mij nou gebeuren? – Pieter Geelhoedt e.a.

Op weg naar een prodynamische onderneming, luidt de ondertitel. Dat belooft heel wat. Mijn eerste gedachte is dan ook dat het beloofde nogal pretentieus is.

Auteurs: Pieter Geelhoedt en Wil Jansen
Uitgever: Propress EAN: 9789082231519
Eerste druk, 2015

Boekrecensie door Eric van Arendonk, Register Marketeer | november 2015

Op weg naar een prodynamische onderneming, luidt de ondertitel. Dat belooft heel wat. Mijn eerste gedachte is dan ook dat het beloofde nogal pretentieus is. Prodynamische onderneming is voor mij een nieuwe duiding en ik heb er gelijk een beeld bij. Het dekt de lading. Zo ook de titel; “Wat kan mij nou gebeuren?” Menig onderneming wordt verrast door ontwikkelingen, met effect op hun businessmodel. Hierdoor zien ze nieuwe spelers in de markt te laat. Of krimpt hun markt ineens door een technologisch alternatief.

Marketeers moeten vooruit kijken en schatten welke ontwikkelingen van invloed zijn op dat wat hen drijft of wat het gedrag van hun doelgroep ingrijpend zal veranderen. Degenen die hier het beste op inspelen zullen een concurrentievoordeel opbouwen. De auteurs noemen dit prodynamisch ondernemen: de blik vijf jaar vooruit richten en reflecteren naar het heden. “Het succes van een bedrijf hangt af van de mate waarop stakeholders in de toekomst bediend worden.” is een citaat uit het boek.

Hoe men dit doet staat uitvoerig beschreven, ondersteun door diverse voorbeelden. In de bijlage staat een mooi model “Checklist Excellence” waarin je diverse bestaande modellen kunt herkennen. Het geeft een totaal overzicht van een onderneming weer. Het model is wel wat lastig door zijn vormgeving. Vooruit kijken is het een volstrekt logisch verhaal, dat helaas te weinig toegepast wordt. Menig bedrijf zou ieder jaar zijn blik eens moeten richten op de ontwikkelingen van nu tot vijf jaar vooruit. Zo breed mogelijk. Goed boek voor marketeers en eindverantwoordelijken omdat het allemaal wat meer prodynamisch mag worden.

Praktisch: ****
Leesbaar: *****
Actueel: ****
Vernieuwend: ***
Ons oordeel: ****