Mike Moolenbel en Frans Peter Dechering benoemd tot Lid van Verdienste bij NIMA

Links: Mike Moolenbel en rechts Frans-Peter Dechering

Tijdens de NIMA ledenraadsvergadering van 21 november hebben wij, na ruim 8 jaar afscheid genomen van Mike Moolenbel en Frans-Peter Dechering. Beiden zijn tijdens hun afscheid van de Raad van Toezicht beide benoemd tot Lid van Verdienste; een titel die alleen in heel bijzondere gevallen wordt toegekend aan NIMA Leden die zich op bijzondere manier hebben ingespannen voor de beroepsvereniging.

Mike Moolenbel heeft eerst als lid van de Raad van Toezicht en daarna ook als voorzitter een belangrijke bijdrage geleverd aan de nieuwe governance structuur voor NIMA en een fundament gelegd voor de toekomst van NIMA. Hij heeft meegeholpen aan de groei van NIMA en is altijd voorstander geweest van digitale transformatie. Jarenlang heeft hij als voorzitter de Ledenraad als en vele vergaderingen van de Raad van Toezicht geleid op een positieve, open en constructief kritische manier.

Frans-Peter heeft 6 jaar lang als lid van de Raad van Toezicht een belangrijke bijdrage geleverd aan de groei van NIMA. In de Raad van Toezicht met verve de blik van de ondernemer. Hij keek breder dan alleen marketing en bracht juist binnen NIMA het sales perspectief altijd naar voren.

Wij willen beide heren bedanken voor hun jarenlange inzet en betrokkenheid bij NIMA.