“Misschien moeten we marketing reframen: Het gaat om waarde”

  In gesprek met Kirsten Andres, scheidend voorzitter/directeur van NIMA, het Nederlands Instituut voor Marketing.

  Het Ouderenfonds heeft met ingang van 13 maart een nieuwe directeur-bestuurder in de persoon van Kirsten Andres. Die aanstelling betekent dat ze het Nederlands Instituut voor Marketing gaat verlaten en de club van marketingprofessionals op zoek mag naar een opvolger. Andres was NIMA-voorzitter/directeur sinds 1 februari 2020. We spreken haar over haar nieuwe werk, over marketing en over de rol die marketeers kunnen, nee moeten, spelen bij het zoeken naar oplossingen: ‘We hebben wel een grote mond, maar het wordt tijd om die praatjes eens om te zetten in daden.’

  In de afgelopen jaren heeft ze NIMA door een lastige periode vol onzekerheid, lockdowns en beperkingen geloodst en er onder meer de overstap naar digitaal examineren, online classes en online evenementen geïntroduceerd. En met succes. Daarbij heeft ze invulling gegeven aan een nieuw bestuur, de zichtbaarheid van NIMA vergroot en belangrijke stappen gezet in de digitale transformatie van NIMA.

  En zoals bij elke directeurswisseling is er emotie – natuurlijk – maar over het waaróm van de switch was Andres in haar toelichting een maand geleden vrij nuchter: ‘Soms komt je droombaan op je pad. Al sinds mijn studententijd heb ik vrijwilligerswerk gedaan met ouderen en ook in mijn vorige functie heb ik te maken gekregen met de problematiek die eenzaamheid onder ouderen veroorzaakt. Nu mag ik er mijn baan van maken om daar iets aan te doen.’

  Dus is er een afscheidsinterview, dat plaatsvindt tegen een achtergrond van maatschappelijke en economische ontwikkelingen die enorme impact hebben op het vak en de functie marketing. Er wordt geregeld gesteld dat ‘marketing’ mede-veroorzaker is van een aantal grote uitdagingen – terecht vindt Andres – maar tegelijk ook oplossingen kan aandragen.

  Lees hier het gehele artikel.

  Eerder verschenen op