MQ Test opstap NIMA Kennistoets

De nieuwe editie van de Nationale MQ Test 2018-2019 staat weer live via www.nima.nl/mq-test! De test is opgebouwd uit 25 meerkeuzevragen afkomstig uit de volgende 5 disciplines: Marketing, Online Marketing, Communicatie, Sales en Onderzoek. Voor de test heb je maximaal 20 minuten de tijd, geeft een globaal inzicht van jouw kennisniveau in de verschillende vakgebieden én is een opstap naar de NIMA Kennistoets.

NIMA Kennistoets
Naast de laagdrempelige MQ Test waarmee je heel snel kunt zien hoe het met jouw marketingkennis gesteld is, heeft NIMA onlangs een unieke kennistoets ontwikkeld op basis van de kwaliteitsstandaarden die NIMA al jarenlang hanteert op de verschillende ABC-niveaus. Speciaal voor diegenen die een uitgebreid inzicht willen verkrijgen in de status van hun kennisniveau op de eerder genoemde 5 disciplines, gekoppeld aan de NIMA-niveaus. De online toets bestaat uit 100 vragen en kan in ongeveer een uur worden gemaakt. De resultaten, evenals een beknopt ontwikkeladvies, volgen direct na afloop van de toets in een uitvoerig rapport.

NIMA Marketing Peil
Wil je als manager inzicht in de kennisresultaten van het complete marketingteam? Dan biedt NIMA Marketing Peil oplossing. Door de opkomst van multidisciplinaire teams en door veranderingen in de relatie tussen (kleinere) bureaus en marketingafdelingen, vragen veel ondernemers, marketingmanagers en bestuurders zich af of de combinatie van kennis en vaardigheden binnen het team volstaat om het verschil te maken. Bovendien speelt al langer de discussie of marketingteams bij voorkeur moeten bestaan uit generalisten met veel algemene kennis of juist uit specialisten met ‘deep knowledge’. De teamvariant van de kennistoets, ook wel NIMA Marketing Peil genoemd, geeft een goed beeld van sterktes binnen het team en punten ter verbetering. Door het inzicht in waar sterktes en verbetermogelijkheden liggen, wordt het mogelijk om efficiënter te werken of gerichter te zoeken naar aanvulling en ontwikkelmogelijkheden. In die zin is de teamvariant van de NIMA Kennistoets een snelle en relatief gemakkelijke manier om snel een ‘peilstok in de afdeling te steken’.

Meer informatie over de toets vind je op onze website of neem contact op met Team NIMA via 020 – 503 93 00 of members@nima.nl.