Amsterdam – 1 juni 2017 – In mei is de 300-ste marketeer door NIMA gecertificeerd als Senior Marketing Professional. De persoonlijke marketingtitel geeft geregistreerde en toegelaten marketeers het recht om de internationaal erkende titel SMP achter zijn of haar naam te zetten. NIMA mag deze titel als beroepsvereniging voor professionals in marketing, communicatie en sales als enige instantie in Nederland toekennen en staat daarbij onder supervisie van de koepel van Europese marketingassociaties (EMC).

SMP’ers moeten blijk geven van de nodige ervaring en vakvolwassenheid in combinatie met een hoog opleidingsniveau. Volgens NIMA-voorzitter Martin Huisman, die zelf Register Marketeer is, verrast de populariteit van de SMP-titel niet. Het illustreert dat marketeers met hun ‘vrije beroep’ behoefte hebben aan verduidelijking van hun niveau richting werk- en opdrachtgevers. En naar elkaar: ‘Voor marketeers met de nodige vlieguren, opleiding en instelling is het prettig afstand te kunnen nemen van professionals die voornamelijk leunen op een aantal jaar ervaring. Vooral aan de vraagkant, bij het aangaan van een werkrelatie, is het voor SMP’ers nuttig om zich te kunnen onderscheiden.’

Aan het verstrekken van recht op gebruik van de titel is het commitment verbonden om ook minstens dertig Permanente Educatie-punten per jaar te verwerven. SMP’ers zijn dus niet alleen op niveau, maar geven met de titel ook aan dat zij hun niveau bijhouden. De titel is steeds drie jaar geldig, waarna de betrokken marketeer voor verlenging van zijn of haar predicaat in aanmerking komt zodra deze heeft voldaan aan de eisen die aan de SMP-titel zijn verbonden. Buitenstaanders als HR-functionarissen kunnen via het NIMA Diplomaregister inzien welke ervaring de betrokken professional heeft en welke inspanningen zijn verricht op het terrein van permanente educatie.

De 300 Senior Marketing Professionals hebben inmiddels een eigen netwerk opgericht waarbinnen zij elkaar kunnen ontmoeten en ervaringen kunnen uitwisselen. Olaf Meul, zelf uiteraard SMP en daarnaast internetmarketeer, online strateeg en eigenaar van Perplex internetmarketing, heeft de NIMA SMP Community onder zijn hoede: ‘Pas als je weet van elkaars bestaan, kun je elkaar ook echt helpen. Senior Marketing Professionals doen dat door kennis en inzichten uit te wisselen. Dat gebeurt tijdens ‘SMP-on-tour’-bijeenkomsten met intervisie en specialistische, kleinschalige roundtables.’

Een opvallend bijverschijnsel van het succes van de SMP-titel is het aantal marketeers dat naast deze persoonsgebonden titel ook opgaat voor de SCP-kwalificatie. Aan deze Senior Communication Professionals worden vergelijkbare eisen gesteld, maar dan specifiek gericht op communicatiespecialisten.

– Einde Persbericht-
Over NIMA
Het Nederlands Instituut voor Marketing is de beroepsvereniging en het exameninstituut op het gebied van marketing, communicatie en sales. NIMA ondersteunt professionals binnen die vakgebieden gedurende hun carrière op het terrein van kennis, professionele vaardigheden, biedt contactmomenten en inspiratie. NIMA geeft met examens en certificering duiding aan kennisniveaus en werkervaring. Het doel van NIMA is om voor iedere marketeer via verschillende leervormen en op ieder gewenst niveau zijn/haar persoonlijke groei en professionele ontwikkeling in het vak mogelijk te maken. Meer informatie: www.nima.nl.