Nederland verdient een regering met meer marketing-skills

    Marketing wordt vaak verward met commercie en sales, maar de essentie van marketing is juist om níet te gaan voor je eigenbelang. Het draait om het vermogen om je in de ander te verplaatsen en op basis daarvan in te spelen op bestaande of latente behoeften. Precies het omgekeerde van je eigen producten, diensten of overtuigingen pushen.

    Traditioneel richt marketing zich tot de potentiële consument. Vaak een individu, maar het kan uiteraard ook een organisatie zijn. Gelukkig wordt steeds breder ingezien dat de leefomgeving van de consument net zo belangrijk is, of voor de lange termijn misschien nog wel net iets belangrijker, als die consument. Moderne marketing poogt het individu gelukkig te maken en de wereld een stukje beter. Of mooier. Doordat marketing sterk geassocieerd wordt met reclamemaken, heeft het vak soms last van negatieve beeldvorming. Sommigen vinden waarschijnlijk alleen al daarom dat de overheid ver weg moet blijven van marketing. Maar volgens mij is het precies andersom. De overheid en burger zijn juist gebaat bij meer marketing, te beginnen bij onze regering.

    Lees het gehele artikel op