Nederlandse marketingbaas snakt naar data-analisten

Uitvoerig onderzoek onder bijna zevenhonderd Europese Chiefs in Marketing wijst uit dat vooral Duitse CMO’s tobben over multidiciplinaire teams. Nederlandse marketingbazen blijven Big Data (27%), contentmarketing (32%) en marketing-automation (22%) noemen als belangrijkste issues voor komend jaar.

Iedereen worstelt met de steeds onoverzichtelijker data-berg. De roep om duiding van data klinkt dan ook luider dan ooit. De European Marketing Confederation, de koepel van Europese vakorganisaties, voerde eind 2018 onderzoek uit onder marketingbestuurders, deed dat in tien landen en betrok ruim duizend respondenten, waarvan er ongeveer honderd uit Nederland afkomstig waren. Op zich al een bijzonder onderzoek, want CMO surveys zijn er genoeg, maar de respondenten werden ditmaal niet geworven onder klanten van een belanghebbende partij of uit een database lezers van vaktitels, maar onder gewone CMO’s. In de regel de marketingbestuurders onder de leden van partijen als NIMA, maar dus ook de Deutscher Marketing Verband.

Dit maakt uit, want de groep bevatte daardoor ongeveer een dwarsdoorsnede van het marketingvak. Als nadeel moet wel worden genoemd dat de meeste respondenten afkomstig waren uit Zwitserland, Duitsland, de Baltische Staten en Nederland. Met een beetje goede wil zou je het dus een representatief onderzoek voor het Rijnland kunnen noemen, met een scheutje Oostzee.

Lees dit artikel op