Nieuwe Adformatie gelanceerd; NIMA blijft betrokken

Afgelopen donderdag zijn zowel de nieuwe site als het nieuwe tijdschrift van Adformatie gelanceerd. De titel die voorheen met name over marketing, reclame en media schreef en tweewekelijks in print verscheen wordt een maandblad over marketing, media, creatie én communicatie. ‘Door technologie en digitalisering is het vak ingrijpend veranderd en zijn de grenzen tussen de vakgebieden vervaagd’, stelt de uitgever. Met de lancering van de nieuwe Adformatie zijn ook de titels Tijdschrift voor Marketing/Marketingonline en Communicatie/Communicatieonline opgegaan in de nieuwe titel. De relatie die TvM van oudsher met NIMA had en die onder meer in TvM was terug te vinden via vaste ‘NIMA-rubrieken’ vervalt daardoor, maar is voor een deel weer in de nieuwe Adformatie terug te lezen via een nieuwe samenwerking rond de rubriek ‘Brandende Kwestie’. Ook wordt de event-kalender van NIMA standaard overgenomen door Adformatie.

Adformatie wil een gids zijn voor iedereen die bezig is met de vraag ‘hoe merken zich gedragen’. Content director Susanne van Nierop: Er staat een nieuwe generatie merkbouwers en gedragsbeïnvloeders op: digitaal en data-driven, met oog voor creativiteit en talent. De toenemende complexiteit binnen het vak vraagt om een onafhankelijk journalistiek platform waar redactionele content samenkomt met visies en kennis van voorlopers uit het vak en de wetenschap.’ Léon Bouwman (Chief Content Officer SMG): ‘Adformatie gaat, als autoriteit in dit domein, nog meer dan voorheen richting geven aan het vak, leiding geven aan vakdiscussies en de belangrijkste thema’s en issues agenderen. Dat doen we online, in print en via events, opleidingen en in community-concepten. Dit is een eerste belangrijke – en historische – stap in het verder uitbouwen van het merk, in een veel bredere doelgroep.’