Nieuwe indeling NIMA Trainingen

  NIMA trainingen volgen de marketingpraktijk en de marketingfunctie

  Vanaf de tweede helft van 2024 biedt het Nederlands Instituut voor Marketing zijn trainingenaanbod aan ‘langs de lijnen van het vak’. De beroepsvereniging voor marketingprofessionals biedt van oudsher een ruime keuze korte opleidingen voor marketeers die in de het bedrijfsleven werkzaam zijn en die zich in een dag of enkele dagdelen willen bijscholen of een actuele update zoeken van ontwikkelingen in hun vakgebied.

  Om het voor de jaarlijks duizenden deelnemers aan marketingtrainingen overzichtelijker te maken én sneller te kunnen zoeken naar een marketingtraining op maat, hanteert NIMA voortaan een indeling volgens twee criteria: De positie in ‘de marketingcyclus van diagnose-strategie-tactics-CX’ én de zoekvraag van specialisten. Daarmee ontstaan twee series van steeds vier ‘marketingblokken’, die bij geschoolde marketingprofessionals direct herkenning zullen oproepen.

  De vier stadia van het marketingproces

  De marketingpraktijk en – uitvoering volgt in het bedrijfsleven vaak een cirkel, die inmiddels door vooraanstaande internationale universiteiten, marketing-academici en beroepsorganisaties wordt gebruikt: De NIMA-indeling van marketingtrainingen volgt die vier stadia of blokken van een continue marketingplanning of het marketingproces. De blokken beschrijven een cirkel of cyclus en de chronologie van de marketing. Het zijn ook de stappen die je zet bij het opstellen van een marketingplan en staan niet los van elkaar:

  1 Data & Analytics

  2 Strategie & Planning

  3 Branding, Advertising & Content

  4 Customer Experience

  De periode van een cyclus kan per organisatie, product of dienst verschillen, maar in de regel worden de opgedane kennis en inzichten gebruikt om de cirkel te sluiten en aan een nieuwe cyclus te beginnen. De NIMA Trainingen worden voortaan in één van deze blokken gecategoriseerd. Vanzelfsprekend begint deze cyclus altijd met een grondige analyse van beschikbare data.

  Vier marketingfuncties

  Daarnaast onderscheidt NIMA voortaan een tweede serie van vier blokken die nauw samenhangen met de marketingfunctie zelf: het werk als marketingprofessional en het inzetten van strategische marketing voor duurzaam commercieel succes:

  5 Digital Tools & Martech

  6 Sales, Marketing, Conversie & Commerce

  7 Marketing in the Boardroom

  8 Skills voor Marketingprofessionals

  In sommige gevallen kan een NIMA Training zowel onder de vier stadia van de marketingpraktijk als in de blokken van de marketingfunctie worden ondergebracht.

  Digital Tools & Martech hebben een plaats in de vier stadia van het marketingproces, maar focussen specifiek op de digitale componenten daarin. Sales, Marketing, Conversie & Commerce omdat commercieel succes bepalend is voor het succes van marketing (en de onderneming). Als zevende categorie onderscheidt NIMA Marketing in the Boardroom waarin bedrijfskundige en bestuurlijke onderdelen van het marketingvak aan bod komen. En als laatste geldt een verzameling Trainingen waarin specifieke aandacht uitgaat naar vaardigheden waarover marketeers meten beschikken en die via trainingen zijn te oefenen en ontwikkelen: Skills voor Marketingprofessionals. Denk daarbij aan presentatie, het betrekken van collega’s en klanten, het leiden van gesprekken en de bedrijfsbrede uitrol van ESG-plannen en ambities. 

  Innovatief & bewezen effectief

  Het Marketing Trainingenprogramma van NIMA wordt aangeboden door ervaren leden-docenten en is toegankelijk voor leden en niet-leden. Het streven is altijd om deelnemers aan de hand van praktijkkennis en nieuwe wetenschappelijke inzichten snel bij te scholen. Het vak innoveert op sommige terreinen zeer snel en blijft op vaste onderdelen, zoals de bekende marketing-P’s, juist zeer stabiel en bewezen effectief als motor van de Nederlandse economie. Door gebruik te maken van de nieuwe indeling wil NIMA beter slagen in zijn streven om het marketingvak in Nederland te verbeteren en verder te brengen.