Nieuwe lichting NIMA Diplomahouders wordt steeds jonger

Afgelopen donderdag 16 november hebben opnieuw bijna honderd kersverse NIMA Diplomahouders hun bull mogen ontvangen uit handen van NIMA-voorzitter Martin Huisman. Ruim tweederde van de aanwezigen was jonger dan 35; een trend die representatief is voor het totaal van álle uitgereikte NIMA Diploma’s. In het regulier mbo en hbo zijn dit jaar al 740 NIMA-examens afgenomen, een verdubbeling ten opzichte van 2016.

Alle nieuwe gediplomeerden zijn sinds hun succesvolle proeve van bekwaamheid opgenomen in het Diplomaregister dat NIMA bijhoudt, en waar toekomstige werk- en opdrachtgevers de echtheid van het ‘NIMA-papiertje’ kunnen checken. In zijn felicitatiespeech wees Huisman erop dat uit een recente steekproef van NIMA bleek dat een flink aantal marketeers online fantaseert over zijn of haar NIMA-prestaties: ‘een zorgwekkende ontwikkeling waartegen we ook maatregelen nemen, maar het illustreert ook dat jullie een grootse prestatie hebben geleverd.’ Huisman maakte ook van de gelegenheid gebruik om de meegenomen vrienden, collega’s en familie te bedanken: ‘Jullie morele steun verdient een welgemeend applaus.’ Huisman benadrukte ook dat hij graag ziet dat NIMA Diplomahouders ook hun integriteitstoets afleggen en daarmee hun ‘integriteitsstempel’ halen. Daaraan zijn geen kosten verbonden, er is zelfs geen NIMA Diploma vereist, en de voorbereiding duurt geen weken of maanden, maar het is wel een goed signaal ‘naar het vak en naar jezelf’, aldus de voorzitter: ‘Marketing is een vak met regels; er mag veel, maar er zijn ook grenzen.’

Bont en feestelijk
Nieuwe NIMA-gediplomeerden worden na het behalen van hun NIMA Basis, A, B of C in de regel uitgenodigd voor een feestelijke uitreiking, waarbij zij ook hun familie of vrienden mogen meenemen. Top Marketing Club Member Randstad stelde opnieuw zijn faciliteiten ter beschikking om de ruim tweehonderd NIMA-gasten in het zonnetje te zetten. Het leidt in de regel tot een bont en feestelijk gezelschap rijpe en groene marketeers, die voorafgaand aan de overhandiging te horen kregen dat het misschien ook een mooi moment is om een ‘mind switch’ te maken: nadat enige tijd het ‘strenge exameninstituut’ centraal NIMA heeft gestaan in het leven van de gediplomeerden, biedt de beroepsvereniging NIMA ruimte voor verbreding en verdieping van kennis, maar ook een uitgebreid netwerk waar de gedeelde fascinatie voor het vak en de marketingfunctie centraal staat.

In totaal hebben inmiddels zo’n 65.000 personen over de afgelopen veertig jaar een NIMA-diploma behaald en zijn daarmee opgenomen in het NIMA Diplomaregister. Daarvan zijn er dit nog lopende jaar 1.013 bijgeboekt, een lichte stijging ten opzichte van de stand in november 2016. Onder de nieuwe gediplomeerden bevinden zich opvallend veel studenten mbo en hbo die via hun reguliere studie de mogelijkheid wordt geboden een NIMA-examen af te leggen en een diploma te halen náást hun reguliere mbo- of hbo-bul.