NIMA B in One Hour – In een uurtje door de lesstof (video)

Er zijn verschillende manieren om blijk te geven van gedegen marketingkennis, maar weinig ‘marketingpapiertjes’ spreken zo tot de verbeelding als NIMA B, zelfs bij mensen ver buiten het eigen vakgebied. Sinds de lancering in de jaren tachtig van de vorige eeuw hebben tienduizenden kandidaten de gang gemaakt naar de Jaarbeurs of andere feestlocatie om zich daar te laten onderwerpen aan de gevreesde multiple choice-test. Maar wat ís NIMA B? En wat zijn trouwens NIMA A en NIMA C? Want die staan zeker nier hiërarchisch ‘lager’ of ‘hoger’ in de pikorde; het is zeer afhankelijk van het doel van je opleiding en hoe je die in de praktijk gaat toepassen.

NIMA B is bovenal aantrekkelijk voor marketeers en ondernemers ‘on the job’ want indien je dat wilt is het ook dé manier om het behalen van een marketingdiploma te combineren met het schrijven van een zéér compleet, effectief en werkbaar marketingplan, waarop je vervolgens ook afstudeert. Met stevige begeleiding en een vinkje van de meester, bij wijze van spreken.

Voor een volledige opleiding, inclusief de gang naar het examen en het praktijkdeel ervan, zou je een jaar kunnen uitrekken. Dat vergt dus nogal wat van een kandidaat, maar het resultaat is er dan ook naar. NIMA-opleider SRM en beroepsvereniging NIMA zelf organiseren op regelmatige basis een ‘NIMA B in One Day’, waarin je in een dag door alle onderdelen van de opleiding wordt geloodst. Op zo’n kennismakingsdag krijg je een goed beeld van de verschillende onderdelen van de opleiding en worden deelnemers uitgebreid in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen.

Afgelopen 17 april hebben we geprobeerd dat nóg verder terug te brengen naar één uur. Tijdens een live webinar vanuit de Skillstown-studio in Den Haag, gaat SRM-docent, auteur en begeleider van zowel NIMA B- als NIMA C-studenten William van Vessem in op de inhoud en ‘zes bouwblokken’ van de theorie. Hij eindigt steeds met een tip en een waarschuwing. Ook legt hij uit wát een onderdeel van de studie inhoudt en hoe dat deel zich verhoudt tot de overige.

Kijk ‘m terug als je overweegt om ooit op te gaan voor NIMA B, maar doe dat ook als je je afvraagt of jouw marketingkennis en – vaardigheden ‘on par’ zijn. Williams verhaal is interessant en verhelderend, maar je krijgt ook een goed beeld van ‘de logica’ van een goed marketingplan en een te volgen marketingstrategie.  

(NIMA B in One Hour op Vimeo)