NIMA en Hogeschool Utrecht gaan samenwerken

Studenten staan vanaf eerste studiejaar in contact met beroepsvereniging

Amsterdam – 13 mei 2016 – NIMA, de beroepsvereniging en exameninstituut voor professionals in marketing, communicatie en sales, is een samenwerking aangegaan met Hogeschool Utrecht. Vanaf deze maand is Hogeschool Utrecht als HBO Education Partner verbonden aan NIMA.
Samenwerking HU
De samenwerking houdt in dat studenten al vanaf hun eerste jaar aan een commercieel paspoort kunnen werken en een Integriteits-stempel ontvangen wanneer zij de module Ethics met goed gevolg afronden. NIMA accrediteert de HBO-opleidingen en vierdejaars studenten ontvangen na afstuderen een HBO-erkenning in MyCareer, het NIMA commercieel register voor het bedrijfsleven. Studenten CE ontvangen na afronding van het tweede jaar een NIMA A-certificaat. Bij het uiteindelijk afstuderen ontvangen zij een HBO-certificaat NIMA B1 Consumentenmarketing of Businessmarketing. Studenten die een marketingplan schrijven als afstudeerscriptie en enige werkervaring hebben opgedaan, kunnen doorstromen naar een NIMA B2 Assessment. Voor docenten houdt de samenwerking in dat zij gebruik kunnen maken van lesmodules en kunnen deelnemen aan NIMA Education Days, toegang krijgen tot MyCareer en in een aantal gevallen de titel NIMA Qualified Lecturer mogen voeren.

Martin Huisman RM, voorzitter en directeur van NIMA, over de samenwerking: “NIMA is blij dat het met een grote onderwijsinstelling als Hogeschool Utrecht gaat samenwerken en hiermee marketingkennis in theorie en praktijk kan delen en onderhouden. We geloven in een optimale en geïntegreerde samenwerking waarbij er een logische overdracht ontstaat tussen HBO en NIMA in het commerciële domein, waartoe de vakgebieden Marketing, Communicatie en Sales behoren. Dit met als doel leerlingen optimaal voor te bereiden op het vervolgonderwijs of de arbeidsmarkt.”

Yvonne Kanters, directeur van het Institute for Marketing & Commerce, Hogeschool Utrecht: “Wat ik belangrijk vind in deze samenwerking is dat onze studenten straks in het register staan en kunnen zeggen: ‘Ik heb NIMA’. Zo kunnen ze zich onderscheiden in een arbeidsmarkt die duidelijk in beweging is; waar functies meer divers worden en het meer dan voorheen draait om strategie en langetermijndenken. Intensief contact met het werkveld, onder andere via NIMA, helpt ons om aan te sluiten bij die veranderende arbeidsmarkt.”

Een van de ambities van NIMA is om het aantal professionals in marketing, communicatie en sales dat betrokken is bij NIMA substantieel te vergroten: groei van ledenaantal, persoonscertificering, bedrijfsleden, certificering en examens. Bij Hogeschool Utrecht staat de verbinding tussen onderwijs, onderzoek en de beroepspraktijk hoog in het vaandel. Hiermee versterkt deze hogeschool haar impact in de regio.