NIMA en Inholland gaan samenwerken

Amsterdam – 13 juni 2017 – NIMA, de beroepsvereniging en het exameninstituut voor professionals in marketing, communicatie en sales, is een samenwerking aangegaan met Hogeschool Inholland. Vanaf deze maand is Inholland als HBO Education Partner verbonden aan NIMA.

De samenwerking houdt in dat studenten al vanaf hun eerste jaar aan een commercieel paspoort kunnen werken. Studenten Business Studies bij Inholland ontvangen na afronding van het tweede jaar een NIMA A-certificaat. Studenten van de afstudeerrichting Marketing ontvangen na hun afstuderen een hbo-certificaat NIMA B1 Consumentenmarketing of Business Marketing. Deze studenten ontvangen na afstuderen een hbo-erkenning in MyCareer, het NIMA commercieel register voor het bedrijfsleven. Studenten die een marketingplan schrijven als afstudeerscriptie en enige werkervaring hebben opgedaan, kunnen doorstromen naar een NIMA B2 Assessment.

Voor docenten betekent de samenwerking dat zij gebruik kunnen maken van lesmodules, kunnen deelnemen aan NIMA Education Days, toegang krijgen tot MyCareer en in een aantal gevallen de titel NIMA Qualified Lecturer mogen voeren.

Martin Huisman RM, voorzitter en directeur van NIMA, over de samenwerking: ‘NIMA is blij dat het met een grote onderwijsinstelling als Inholland gaat samenwerken en hiermee marketingkennis in theorie en praktijk kan delen en onderhouden. We geloven in een optimale en geïntegreerde samenwerking tussen het regulier hbo-onderwijs, waarbij er een logische overdracht ontstaat tussen hbo’s en NIMA in het commerciële domein, waartoe de vakgebieden Marketing, Communicatie en Sales behoren. Dit met als doel studenten optimaal voor te bereiden op vervolgonderwijs of de arbeidsmarkt.’

Eric Westhoek, domeindirecteur Business Finance & Law, benadrukt het belang van een samenwerkingsovereenkomst met brancheorganisaties als NIMA: ‘Het is een bevestiging van de waarde die wij hechten aan een goede samenwerking met het werkveld. Inbedding in het beroepenveld is immers de lifeline van elke hbo-instelling. En dat geldt zeker voor de samenwerking met een zo diep in de branche gewortelde organisatie als NIMA.’

NIMA wil het aantal professionals in marketing, communicatie en sales dat betrokken is bij NIMA substantieel vergroten, de relevantie voor het vak en de functie laten toenemen en optimaal aansluiten op de loopbaan en persoonlijke ontwikkeling van professionals. Bij Hogeschool Inholland staat de verbinding tussen onderwijs, onderzoek en de beroepspraktijk hoog in het vaandel. Hiermee versterkt deze hogeschool zijn impact.

Klik hier voor meer informatie over de verschillende NIMA Diploma’s.

– Einde Persbericht –
Over NIMA
Het Nederlands Instituut voor Marketing is de beroepsvereniging en het exameninstituut op het gebied van marketing, communicatie en sales. NIMA ondersteunt professionals binnen die vakgebieden gedurende hun carrière op het terrein van kennis, professionele vaardigheden, biedt contactmomenten en inspiratie. NIMA geeft met examens en certificering duiding aan kennisniveaus en werkervaring. Het doel van NIMA is om voor iedere marketeer via verschillende leervormen en op ieder gewenst niveau zijn/haar persoonlijke groei en professionele ontwikkeling in het vak mogelijk te maken. Meer informatie: www.nima.nl.

Over Inholland, opleiding Business Studies
De opleiding Business Studies speelt in op de vraag van het bedrijfsleven naar breed opgeleide mensen met een specialisme. Studenten krijgen in de eerste tweejaar een brede kennisbasis, die voor alle Business Studies-studenten gelijk is. Ze leren het geheel van bedrijfsvoeren te overzien en hier verbanden tussen te leggen. In het derde studiejaar verdiepen de studenten zich in één van de aspecten van bedrijfsvoering door één van de volgende afstudeerrichtingen te kiezen: Banking & Insurance, HRM, Logistiek, Management & Beleid of Marketing en Ondernemen. Meer informatie: Inholland opleidingen.