NIMA en NEVI slaan handen ineen voor register MyCareer

Amsterdam/Zoetermeer, 5 februari 2018 – Vanaf nu is er een centrale plaats waar de diploma’s van zowel beroepsvereniging NEVI – voor inkoopprofessionals – en NIMA – voor marketingprofessionals – worden getoond.  Op www.mycareer.nl garanderen NEVI en NIMA de echtheid van de getoonde diploma’s. Daarnaast worden de gediplomeerde professionals in de gelegenheid gesteld zich extra te profileren.

NEVI en NIMA werken samen en versterken zo de waarde van de bekende en erkende beroepsdiploma’s. Het platform is makkelijk raadpleegbaar voor Human Resource medewerkers, bijvoorbeeld tijdens een sollicitatieprocedure. Gediplomeerden kunnen eenvoudig naar de url van het register doorverwijzen op het cv. Door het online en actief kunnen checken van de diploma’s wordt diplomafraude tegengegaan en kunnen gediplomeerden zich extra onderscheiden.

MyCareer is een dynamisch en interactief startpunt voor alle professionals die door NEVI of NIMA zijn gediplomeerd. Gediplomeerden kunnen na aanmelding en verificatie inloggen op MyCareer, dat naast het diplomaregister een aantal relevante extra’s bevat. Zoals het zoeken naar vacatures via een vacaturescraper of aangeven dat hij of zij benaderd wil worden voor een nieuwe baan.

Bij de totstandkoming van het nieuwe platform hebben NEVI en NIMA samengewerkt met softwareleverancier Paragin, gespecialiseerd in het in kaart brengen van competenties, het ontdekken van talenten, het toetsen van kennis en het erkennen van verworven competenties.

NIMA is vorig jaar al gestart met MyCareer. Dit verving het veel geraadpleegde NIMA online Diplomaregister. Door de samenwerking met NEVI groeit het online en openbaar diplomaregister “MyCareer” verder uit tot een interactief platform.

–             Einde persbericht

Over NEVI
NEVI® is de 3e inkoopvereniging ter wereld en al sinds 1956 hét kennisnetwerk voor inkoop en supply management. NEVI heeft als eerste inkooporganisatie de Global Standard ontvangen voor haar inkoopopleidingen en maakt inkoop- en supply management kennis toegankelijk voor iedereen die betrokken is bij het inkoopproces. NEVI organiseert (inter)nationale congressen, vakopleidingen en maatwerktrainingen, alsmede netwerkbijeenkomsten voor een netwerk van ongeveer 10.000 professionals. NEVI heeft een Research Stichting en subsidieert hoogleraren, lectoren en promovendi. De NEVI Gedragscode is leidend in het vakgebied. De NEVI PMI® indiceert maandelijks de ontwikkeling van de Nederlandse industrie. Inkoop = NEVI.

 

Over NIMA
Het Nederlands Instituut voor Marketing is de beroepsvereniging en het exameninstituut op het gebied van marketing, communicatie en sales. NIMA ondersteunt professionals binnen die vakgebieden gedurende hun carrière op het terrein van kennis, professionele vaardigheden, biedt contactmomenten en inspiratie. NIMA geeft met examens en certificering duiding aan kennisniveaus en werkervaring. Het doel van NIMA is om voor iedere marketeer via verschillende leervormen en op ieder gewenst niveau zijn/haar persoonlijke groei en professionele ontwikkeling in het vak mogelijk te maken.