Amsterdam, 13 november 2018 – Jaarlijks doen ruim 3.500 mensen examen voor één van de bekende marketingopleidingen NIMA Basis, A, B en C. Vanaf 1 januari is het niet langer mogelijk een los examen aan te vragen zonder vooropleiding bij één van de NIMA-opleidingspartners. De beroepsvereniging voor professionals in marketing, communicatie en sales wil daarmee het aantal afgelegde examens en gediplomeerden verhogen.

Vanaf 1 januari 2019 zijn opleidingen die leiden tot een diploma NIMA Basis, A, B of C alleen nog te volgen bij een beperkt aantal geselecteerde opleiders. Aan de opleiding wordt voortaan in alle gevallen een NIMA Examen verbonden. Om de onafhankelijkheid van de diploma’s te waarborgen neemt NIMA als beroepsvereniging en certificeringsinstituut wél de examens af, maar leidt zelf niet op. Binnen de vakgebieden marketing, communicatie, sales en onderzoek gelden de NIMA Diploma’s in Nederland als maatgevend. De niveaus zijn gekoppeld aan Europese EQF-opleidingsniveaus en toezicht vindt plaats door een onafhankelijke commissie van de Europese koepel van marketingberoepsorganisaties EMC. Opleiding tot een NIMA Diploma vindt ook plaats via een aantal scholen in het regulier mbo- en hbo-onderwijs. Voor studenten aan deze scholen gold al dat ze na de opleiding automatisch deelnamen aan een examen of deelexamen.

NIMA is een nieuwe weg ingeslagen waar het zijn NIMA Opleidingen betreft. Vanaf 1 januari 2019 worden examens direct gekoppeld aan de opleiding. Dit betekent dat de inschrijvingen voor het examen ook via de opleiders loopt. Het examen maakt integraal onderdeel uit van de opleiding en zit ook altijd al in het opleidingstarief verwerkt. De reden voor deze aanpassing is het verder waarborgen van de kwaliteit doordat de samenwerking tussen NIMA en de geselecteerde Education Partners intensiever wordt. Verder bevordert het het daadwerkelijk afronden van de opleiding.

In de huidige situatie kwam het geregeld voor dat studenten wél een opleiding tot NIMA A, B of C volgden, maar afzagen van een examen omdat deze los van de opleiding moest worden aangevraagd. Hierdoor communiceren voormalige studenten geregeld dat zij NIMA hebben ‘gedaan’, zonder werkelijk over een officieel NIMA Diploma te beschikken. Uit een steekproef in 2017 bleek dat een derde van de gelichte cv’s op LinkedIn ten onrechte vermeldt dat een NIMA Diploma is behaald. Om die reden roept NIMA geregeld werkgevers op om diploma’s te checken in het openbare NIMA Diplomaregister, waarin alle gediplomeerden zijn opgenomen.

Meer informatie of snel inschrijven voor examens?

Wil je meer informatie over de verschillende NIMA Opleidingen? Klik dan hier.