NIMA-examinator Dick Glaser (73) neemt afscheid: Naschrift van een volbloed Marketeer


Generaties marketeers kregen in hun loopbaan te maken met één van de meest innemende professionals in het vak, al werden daarbij ook heel wat peentjes gezweet en vast ook wel eens binnensmonds gevloekt. NIMA-examinator Dick Glaser, neemt na twintig jaar examineren op 73-jarige (!) leeftijd afscheid. Dick was in die jaren zeer betrokken bij NIMA en heeft veel voor de beroepsvereniging, de professionalisering van de marketingfunctie en professionals in marketing betekend. Team NIMA Study Members & Exams vroeg hem een terugblik te schrijven over 20 jaar NIMA. De afscheidsrede van een man met een heel groot marketinghart:

Ik weet niet meer in welk jaar ik mijn NIMA C diploma haalde. Wel weet ik dat dat in de 80’er jaren was en dat het examen klassikaal in Utrecht werd afgenomen werd. Zelf was ik destijds branchemanager industriële automatisering bij IBM en ik weet nog wel dat ik nauwelijks tijd had om naar Utrecht te komen.

Toen ik later divisiedirecteur werd van Philips Machinefabrieken bv in Eindhoven, werd ik lid van de NCD (Ned. vereniging van Directeuren en Commissarissen) en ook regiovoorzitter van Oost-Nederland. Daar ontmoette ik Petra Claessens, die destijds directeur was van het NIMA. Ze vroeg me of ik examinator marketing wilde worden. Na een toetsingsgesprek met Paul Riegler in hotel De Witte Bergen, werd ik opgeroepen om als aspirant examinator examengesprekken bij te wonen in de toenmalige examenlokatie, het Postillion-hotel in Bunnik. Nadien werd ik als volwaardig examinator ingezet bij mondelinge examens voor NIMA B en C en menigmaal als invaller bij examens van Sales en Interne Communicatie.

Verbouwereerd achtergelaten
Een van mijn eerste optredens als examinator, ik weet het nog goed, samen met mijn mede-examinator Pier Winsemius, kreeg ik te maken met zogeheten toelichtingsgesprekken met kandidaten waarvan de scriptie eigenlijk onvoldoende was. Een van die gesprekken was met een kandidaat, die zo arrogant was, dat hij ons beval te gaan zitten en naar hem te luisteren. Met zijn ene been over de stoelleuning gaf hij aan geen belangstelling te hebben voor onze mening omdat zijn baas hem onlangs had gepromoveerd tot marketingmanager in Spanje en dat wij kennelijk niets van het vakmarketing begrepen, omdat wij zijn scriptie onvoldoende achtten. Daarna stond hij op en zei: “ik hoop tot nooit meer weerziens” en verdween door de deur, ons verbouwereerd achterlatend.

 

“Claudia de Breij speelde eens als gastactrice een zeer extreem reagerende kandidaat”

 

Toen enige jaren examens afgenomen in Restaurant Royal in Amstelveen waar we eens het werk van een accountmanager van Siemens hebben voorgedragen als scriptie van het jaar. Hij had – dat kon in die tijd nog – een marketingrapport geschreven voor een straattheater in Amsterdam. Dat zat zó goed in elkaar, dat we hem het exorbitante cijfer van 9,5 hebben gegeven. Na de jaren bij restaurant Royal – waarschijnlijk als gevolg van bezuinigingen – heb ik nog jaren geëxamineerd in het oude NIMA-kantoor in Amstelveen. Daar hebben we eens een kandidaat meegemaakt die maar één woord had opgeschreven bij ‘visie’: meer! Uitzonderlijk als je eraan terugdenkt.

Ook de trainingen die we volgden waren erg leuk. Op initiatief van Paul Riegler hebben we Claudia de Breij eens als gastactrice uitgenodigd, die een zeer extreem reagerende kandidaat speelde, die dan door ons examinatoren weer tot normaal gedrag ‘getransformeerd’ moest worden, wat weer tot hilarische taferelen leidde.

Internationalisering
Het marketingvak is de laatste jaren aan nogal wat invloeden onderhevig geweest. Waar vroeger echte creativiteit nodig was om een marktstrategie voor de toekomst te ontwikkelen, zie je nu dat bij grote bedrijven top-down producten worden ontwikkeld waarvoor een markt gevonden moet worden (productmarketing). Ook worden lang niet alle gegevens vrijgegeven uit concurrentieoverwegingen, met name de marge-, winst-, omzetgegevens en marktaandelen. In moderne marketing is veelal behoefte aan internationalisering en online technologie. Interessante ontwikkelingen waar, in mijn optiek, het NIMA zeker op moet inspelen.

Voor mij is echter na bijna 20 jaar examineren op mijn 73e jaar de tijd van gáán gekomen en hoewel ik met veel plezier terugkijk op mijn examinatortijd, ga ik me meer met privéactiviteiten bezighouden, zoals natuurreizen en me inzetten voor de stedelijke duurzaamheidsontwikkeling met name in de mobiliteit. Mijn bestuurlijke en toezichthoudende functies heb ik inmiddels ook beëindigd, zodat ik alle tijd heb om mij met andere dingen bezig te houden, dan alleen de zakelijke.

Ik dank iedereen met wie ik ooit heb samengewerkt bij het NIMA en wens jullie alle succes, gezondheid en voorspoed toe in de toekomst.

Met hartelijke groet,

Dick Glaser, Deventer