Door: Ronald Pont*

Waarom is het innovatietempo in zich snel ontwikkelende landen – zoals bijvoorbeeld China of India – zoveel hoger dan in Europa of Amerika? Waarom is het Verre Oosten de nieuwe inspiratiebron voor de marketing van Financial Services? Marco Keim, CEO van Aegon ontving op 15 mei j.l. een gevarieerde groep NIMA FS leden en ging met hen in gesprek over vernieuwing, ontwikkeling van talent en hoe marketeers daadwerkelijk iets kunnen bereiken.

Voor wat betreft vernieuwing hebben banken en verzekeraars de afgelopen tien jaar een flinke leercurve doorgemaakt. Voor de crisis dacht de sector van binnenuit te kunnen veranderen. Vijf jaar geleden was iedereen opeens te vinden in Silicon Valley. Verwachtingen kwamen als gevolg daarvan te liggen bij ‘agile werken’ en FinTech, maar inmiddels dringt het besef door dat de opbrengst van kleinschalige startups en geprogrammeerde ritmiek in transparante teams tegenvalt. De ‘hype’ lijkt zijn hoogtepunt in ieder geval voorbij en het is daarom dat Aegon inmiddels is gestart met zogenoemde ‘waarde-teams’.

Hierin tekent zich een revival af van klassieke marketingvragen oals: ‘wat is het probleem dat opgelost moet worden, waar ligt de te ontwikkelen meerwaarde en hoe komen we hiermee tot een te bereiken resultaat?’

Verdienmodellen
Wat zich op het gebied van Financial Services voltrekt in het Verre Oosten is natuurlijk buitengewoon interessant, aldus Keim. Schaal en tempo zijn van een andere orde. Je mag er fouten maken en in de aanloop naar iets nieuws praat je vrijwel altijd over een gemakkelijke applicatie, het binnenhalen van vele miljoenen klanten, het aanbieden van commerciële producten en diensten die relevant zijn voor de klant en over dataverzameling die daarvoor nodig is. Verdienmodellen beperken zich hiermee niet meer tot alleen bankzaken of verzekeringen. Begrippen als complexiteit, procedures, controle en privacy worden dan ook volstrekt anders bekeken. Wij zijn gewend om als merk bijzonder te zijn en ontwikkelen voor onze klanten unieke proposities in financiële dienstverlening. Daar is men gewend om vanuit een betrekkelijk eenvoudige applicatie in hoog tempo een platform met veel bredere betekenis voor de klant te ontwikkelen en daarin het succes van anderen meteen voor zichzelf te kopiëren.

Je zou kunnen concluderen dat FS-marketeers voor de derde fase van vernieuwing weer in waarde moeten leren denken. Marco Keim daarover: ‘de markt biedt geen ruimte voor 20 spelers die allemaal hetzelfde doen’.

Dat is voor FS-marketeers een verfrissend perspectief : wie zich voor wat betreft vernieuwing over landsgrenzen en culturen ‘heen-oriënteert’, vindt ook praktische oplossingen voor lokale regulering en regionaal protectionisme. Aegon is inmiddels gestart met zijn Marketing Academy voor jong talent en met ruim 30 waardeteams waarin marketeers daadwerkelijk iets kunnen bereiken.

De Boardroom-sessie met Marco Keim werd afgesloten met enthousiasme over de derde fase van vernieuwing. Daarop volgde een dialoog met NIMA FS en de uitnodiging naar leden om zich aan te melden voor nieuwsbrieven en deelname aan ronde tafels over de toekomst van Financial Services.

* Ronald Pont is voorzitter