NIMA Financial Services – Boardroom DNB 2017

Over toezicht als marketinginspiratie

Door Ronald Pont*

Welke dilemma’s spelen er bij de De Nederlandsche Bank en hoe kan toezicht een inspiratiebron zijn voor de marketing van Financial Services? Gisella van Vollenhoven, Division Director On-site supervision and banking expertise bij DNB ontving op 14 maart j.l. een gevarieerde groep NIMA FS leden en ging hierover in gesprek.

De Nederlandsche Bank richt zich in zijn wettelijk toezicht van oudsher op een solide sector en financiële stabiliteit. Voor de meeste marketeers geen dagelijkse kost. Verandering lijkt op komst. De Nederlandsche Bank ontwikkelt zich namelijk tot Europese voorloper op het gebied van toekomstgericht toezicht. Sommige nieuwe aandachtsgebieden grijpen dicht aan op de marketing van Financial Services. Zoals bijvoorbeeld toezicht op gedrag en bedoeling. Waarmee zijn nieuwe producten, diensten en merken realistisch, coherent of toekomstvast? Wat maakt dat innovatieve technologie en digitalisering een bijdrage leveren aan bestaande eco-systemen? Zit ‘on-site’ het voortbrengingsproces duurzaam in elkaar en geven merken zich wel voldoende rekenschap van bijvoorbeeld sociaal of maatschappelijk risico?

Via voorbeelden en vragen kwam er al snel een geanimeerde discussie op gang over hoe de marketing van Financial Services zich met gelijksoortige vragen richt op wat belangrijk is voor klanten en op kansen in de markt. Vooral het gegeven dat De Nederlandsche Bank belang hecht aan winstgevendheid werkte verfrissend.

De boardroom-sessie werd afgesloten met de conclusie dat verbetering van vertrouwen in de sector zal gaan profiteren van het nieuwe toekomstgericht toezicht. Jonge professionals in sector inspireren en helpen bij het vergroten van het bewustzijn over functie, betekenis, belang en risico, dat bij De Nederlandsche Bank hoog op de agenda staat. Tot besluit van de middag volgde een dialoog met NIMA FS en de uitnodiging naar leden om zich aan te melden voor nieuwsbrieven en deelname aan ronde tafels over toekomst van Financial Services,.

Volgende NIMA FS bijeenkomsten:

– Roboadvisory                                22 maart              Bij Knab in Hoofddorp click hier.
– Boardroom sessie                         15 mei                  Aegon (Marco Keim) click hier.
– NIMA Marketing Day 2017           20 juni                 De Fabrique click hier.
*Ronald Pont is voorzitter van NIMA FS. Meer lezen over de NIMA Community Financial Services of weten hoe je aan kunt sluiten? Hier!