NIMA introduceert Integriteitscode

Van een professional in het commerciële domein mag worden verwacht dat hij of zij voldoende op de hoogte is van wat wel en niet mag. Zowel op basis van integriteit als op basis van de wet. NIMA, beroepsvereniging en exameninstituut voor marketing, communicatie en sales introduceert daarom een handzame integriteitscode met tien gouden regels, inclusief een bijbehorende toets.

Het is voor de eerste keer dat er in Nederland een generieke integriteitscode wordt gelanceerd voor commerciële beroepen. Martin Huisman RM, voorzitter NIMA, legt uit dat de integriteitscode goed aansluit op het tijdgewricht en de wens om als vakgebied te kunnen aantonen waar het voor staat: ‘De NIMA Integriteitscode is een leidraad, een reminder, een uiting van kwaliteit voor professionals. ‘Integer zijn’ houdt in dat marketeers betrouwbaar, eerlijk, oprecht en niet omkoopbaar handelen. Weten wat er in relevante wet- en regelgeving staat. Doen wat juist is kan alleen worden bereikt met een kritische houding, kennis en bewustwording, zodat er eerlijk gehandeld wordt, er wederzijds vertrouwen ontstaat en er duurzame relaties kunnen worden opgebouwd. Deze code verdwijnt niet onderin een la; we gaan actief stimuleren om kennis te nemen van de inhoud van de code en de zelftest af te leggen. Met deze zelftest kunnen professionals ontdekken of het kennisniveau op dit onderwerp op peil is.’

NIMA heeft een toets ontwikkeld die het basis-integriteitsniveau in kaart brengt. Aan de hand van de online toets kunnen professionals aantonen dat zij op de hoogte zijn van de belangrijkste integriteitsregels en wettelijke eisen. Bij aangetoonde geschiktheid verstrekt NIMA een keurmerk dat getoond wordt in het diplomaregister. De houdbaarheid van de Integriteitstraining is drie jaar, daarna worden de integriteitsregels opnieuw getoetst.

De integriteitscode is tot stand gekomen onder leiding van de NIMA integriteitscommissie. Voorafgaand aan het opstellen van de integriteitscode is er draagvlak gecreëerd onder NIMA leden. De code is gemaakt in nauwe samenwerking met privacyexpert Alexander Singewald, advocatenkantoor Houthoff Buruma en de Reclame Code Commissie.

Lees hier het interview met Martin Huisman RM, Voorzitter, over de integriteitscode wat Marketingonline onlangs afnam.