NIMA heeft een Kennistoets ontwikkeld die het héle marketingteam kan doormeten en die in kaart brengt waar de sterktes en de zwaktes van het team zitten: het NIMA Marketingpeil. Praktisch bij het zoeken en vinden van versterking, maar ook bruikbaar bij het opstellen van een persoonlijk ontwikkelingsplan. Sinds dit najaar kunnen NIMA Business Members, maar ook organisaties die niet bij NIMA zijn aangesloten, gebruik maken van de toets.

In de afgelopen jaren is door vakmedia, nationaal en internationaal, veel aandacht besteed aan de optimale samenstelling van een marketingteam, of marketingafdeling. Door de opkomst van multidisciplinaire teams en door veranderingen in de relatie tussen (kleinere) bureaus en marketing-afdelingen, vragen veel ondernemers, marketingmanagers en bestuurders zich af of de combinatie van kennis en vaardigheden volstaat om het verschil te maken. Bovendien speelt al langer de discussie of marketingteams bij voorkeur moeten bestaan uit generalisten met veel algemene kennis of juist uit specialisten met ‘deep knowledge’.

De vraag ‘Hebben wij wel genoeg creatieve geesten?’ of juist ‘Hebben wij genoeg rekenkracht op de afdeling?’ hangt altijd boven een marketingteam. Het ‘vak’ of de marketingfunctie vereist immers een wonderlijke mix, waarbinnen frisse ideeën net zo belangrijk zijn als analytisch vermogen. Om die reden heeft het team Study Members & Exams van NIMA een unieke test ontwikkeld waarmee teams kunnen worden getoetst op de meest gevraagde kennisdomeinen voor marketeers. De toets bestaat uit 100 vragen en kan in ongeveer een uur worden afgelegd. Wanneer een hele afdeling of team de toets maakt, ontstaat een beeld van sterktes en punten ter verbetering. Deelnemers worden bevraagd over algemene marketingkennis, specifiek online marketing, communicatie, sales en onderzoek.  Door te weten en te begrijpen waar sterktes en verbetermogelijkheden liggen, wordt het mogelijk om efficiënter te werken of gerichter te zoeken naar aanvulling. In die zin is de Kennistoets een snelle en relatief gemakkelijke manier om snel een ‘peilstok in de afdeling te steken’. De toets vereist geen voorbereiding voor deelnemers.

In de pilotfase die dit voorjaar plaatsvond hebben ruim vijftig marketeers deelgenomen aan de toets en de resultaten stemmen tot tevredenheid: zowel de individuele marketeers als de bedrijven waarvoor zij werkzaam zijn oordelen bijzonder positief. Onder meer omdat de rapportage op indiviuduele basis wordt afgegeven, maar er ook een dashboard wordt opgeleverd, waarin het team als geheel wordt gewogen. Standaard zijn er vier kennistoetsen inbegrepen in een NIMA Business Membership (van € 1.000) en acht bij een Top Marketing Club Membership. Voor meer informatie over de toets kun je contact opnemen met Team NIMA, via 020 – 503 93 00 of members@nima.nl.