NIMA Marketing Week zoekt nog aantal zaalhosts

Op de aanstaande NIMA Marketing Week – 1, 2 en 3 september in Utrecht – zullen de presentaties plaatsvinden in zes zalen met een capaciteit die uiteraard de anderhalve meter garandeert. Per zaal worden over de dag vier slots van 40 minuten gevuld (’s morgens twee en ’s middags twee). NIMA is op zoek naar vrijwilligers die op NMW als zaalhost kunnen en willen optreden. Ze heten de aanwezigen welkom, introduceren kort de spreker en peilen vragen en reacties uit de zaal.

Vooral in dit toch wat spannende jaar is het van groot belang dat de sprekers en aanwezigen goed worden geholpen en bijgestaan in het naleven van de voorschriften waaraan we nu eenmaal gebonden zijn. Partners/sponsoren van de Marketing Week mogen zelf eventueel als zaalhost optreden, maar niet alle sponsoren maken gebruik van die mogelijkheid. Om die reden hebben de NIMA Young Profs inmiddels hun medewerking toegezegd, maar er zijn nog wat witte plekken in het programma. Wie het dus leuk/boeiend/interessant vindt om een dag (het ochtendprogramma en middagprogramma) als gastheer of – vrouw op te treden, kan dat aangeven. Wel of geen NIMA Member maakt daarbij niet uit.

Aan NIMA-zaalvoorzitters wordt gevraagd om op NMW in de specifieke zaal te blijven voorafgaand aan en tijdens de momenten dat daar een presentatie plaatsvindt. De overige programma-onderdelen zoals de headliners, pauzes en catering zijn uiteraard toegankelijk. Iedereen die de NIMA Marketing Week een warm hart toedraagt en geïnteresseerd is om op NMW een Zaal voor zijn of haar rekening te nemen wordt gevraagd even een mailtje te sturen naar l.ros(at)nima.nl.