NIMA minor Marketing populair in mbo-onderwijs

Amsterdam, 25 september 2017 – Een fors aantal mbo-opleidingen start met het aanbieden van de NIMA minor Marketing. Vanaf jaar 3 kunnen de leerlingen het NIMA Examen afleggen en bij voldoende resultaat ontvangt men het officiële NIMA Diploma. Dit diploma wordt hoog gewaardeerd door het bedrijfsleven en is daarmee een waardevolle toevoeging op het cv.

Inmiddels hebben 12 mbo-onderwijsinstellingen zich aangesloten bij NIMA, de beroepsvereniging voor professionals in marketing, communicatie en sales. Deze scholen bieden jaarlijks het NIMA Examen aan. In de eerste helft van 2017 hebben ruim 1.000 leerlingen het NIMA Examen afgelegd en heeft ruim 60% van hen een officieel NIMA Diploma behaald. Dit diploma is opgenomen in zowel het NIMA Diplomaregister als in het openbare register MijnNIMA.

Opbouw mbo-opleiding
Sinds 2016 bestaat een mbo-opleiding uit een basisdeel, profieldelen en keuzedelen. Het keuzedeel omvat 15% van de studielast van een opleiding. Keuzedelen worden vermeld op het diploma en hebben daarmee een formele status. Met het keuzedeel kan de mbo-leerling zich verbreden of verdiepen. Een leerling kan zich met een behaald keuzedeel dus onderscheiden; het vormt een ‘plus’ op zijn of haar mbo-diploma.

Geert Cornelisse adjunct directeur bij sg De Rooi Pannen: ‘Als school en opleiding Marketing & Communicatie staan wij al jaren in de top van Nederland met het aanbieden van mbo-onderwijs. Goed onderwijs is de studenten voorbereiden op het hbo en/of het bedrijfsleven. Met het NIMA Examen krijgen de studenten de mogelijkheid om zich op de arbeidsmarkt te kunnen onderscheiden en/of een nog betere basis te leggen voor een succesvolle afronding van een hbo-opleiding. Bij een opleiding Marketing & Communicatie kan je bijna niet achterblijven om de studenten voor te bereiden op een landelijk erkend en onderscheidend diploma van NIMA. Door de lesstof uitgebreid te behandelen, up-to-date voorbeelden uit de praktijk te geven en oefenexamens te oefenen en te bespreken, worden de studenten optimaal voorbereid voor het NIMA Examen.

Examinering keuzedeel
Elke mbo-leerling moet een keuzedeel volgen. Het keuzedeel is nog geen onderdeel van de slaag/zakregeling, maar het moet wel worden geëxamineerd. De Tweede Kamer heeft besloten om de keuzedelen op termijn onder de slaag/zakregeling te plaatsen. Het streven is om het behaalde resultaat van een keuzedeel vanaf 2018-2019 mee te laten tellen in deze regeling. Het weegt dan dus mee in het behalen van het mbo-diploma.

NIMA keuzedelen
Vanuit het mbo is veel vraag naar externe validering en examinering. NIMA heeft daarom twee keuzedelen voor het mbo ontwikkeld: Marketing (basis) met 240 studielasturen en Marketing (verdieping) met 480 studielasturen. Deze zijn gekoppeld aan de examens NIMA Basiskennis Marketing (niveau 3) en NIMA A Marketing Medewerker (niveau 4).

Meerdere lesmethodes en boeken sluiten aan op de leerdoelen en NIMA exameneisen. NIMA biedt inhoudelijke ondersteuning in de vorm van examentraining voor studenten en/of gesprekken met de docenten ter voorbereiding op de lessen. Klik hier voor meer inhoudelijke informatie over de NIMA keuzedelen.

Over NIMA
Het Nederlands Instituut voor Marketing is de beroepsvereniging en het exameninstituut op het gebied van marketing, communicatie en sales. NIMA ondersteunt professionals binnen die vakgebieden gedurende hun carrière op het terrein van kennis, professionele vaardigheden, biedt contactmomenten en inspiratie. NIMA geeft met examens en certificering duiding aan kennisniveaus en werkervaring. Het doel van NIMA is om voor iedere marketeer via verschillende leervormen en op ieder gewenst niveau zijn/haar persoonlijke groei en professionele ontwikkeling in het vak mogelijk te maken.