NIMA presenteert zich aan vereniging van leraren in de economisch-maatschappelijke vakken

    Team NIMA heeft op vrijdag 15 maart deelgenomen aan de studiedag van de Vecon in Ede om in contact te komen met docenten van verschillende economische vakken op alle niveaus. Vecon ondersteunt docenten, stimuleert het aanbod van goede nascholing en houdt zich bezig met de positie en inhoud van de economische vakken. NIMA  is als beroepsvereniging voor en door marketeers al jaren actief in het onderwijs en werkt met een groot aantal docenten en onderwijsinstellingen samen binnen het voortgezet onderwijs, mbo en hbo. NIMA wil zichtbaar blijven voor de toekomstige marketeers zodat nieuwe professionals weten waar men later actuele kennis en vaardigheden kan opdoen of kan sparren met andere professionals binnen het  grote netwerk.  

    Marketing is een essentieel onderdeel van het vakgebied economie en wordt vaak gezien als een serie aan ‘tactische activiteiten. In essentie is marketing een praktische toepassing van economische principes in de context van de bedrijfsvoering. Door markttrends, consumentenvoorkeuren en concurrentielandschappen te analyseren, kunnen marketeers hun strategieën aanpassen aan de economische omstandigheden en zakelijke doelstellingen bereiken. Marketing is dus een strategisch proces is waarbij producten of diensten worden gepromoot en verkocht aan  bepaalde klanten. Het omvat activiteiten zoals marktonderzoek, prijsstrategieën, distributie strategieën, consumentengedrag, reclame, branding en verkoop om klanten aan te trekken en te behouden. Uiteindelijk gaat marketing over waardecreatie; het vermogen om bedrijven met klanten te verbinden, betekenisvolle relaties te creëren en wederzijdse voordelen voor beide partijen te genereren.

    NIMA trok de aandacht van de economiedocent op de Vecon studiedag, waaraan ruim 300 deelnemers deelnamen. Veel enthousiastelingen kwamen vertellen zelf over een NIMA Diploma te beschikken, maar informeerden ook naar het NIMA-netwerk en overige activiteiten van de beroepsvereniging en haar leden. Veel belangstelling ging ook uit naar de aandacht die NIMA besteedt aan de Environmental, Social en Governance (ESG)-criteria. Door ESG-principes in marketingstrategieën op te nemen, kunnen bedrijven vertrouwen opbouwen, de merkreputatie verbeteren en sociaal bewuste consumenten aantrekken.Dit wordt door het merendeel van de Vecon docenten beaamd.