NIMA zet stevig in op Keuzedeel Marketing om mbo’s te helpen

Vanaf dit schooljaar biedt NIMA speciaal voor mbo-opleidingen op zowel niveau 3 als niveau 4 een keuzedeel Marketing aan.

Plus op je diploma
Keuzedelen bieden mbo’ers een bredere of meer verdiepende toerusting voor de arbeidsmarkt en een betere voorbereiding op het vervolgonderwijs. Studenten worden in staat gesteld keuzedelen te volgen die goed aansluiten bij hun beroepsopleiding. Scholen moeten hiertoe voldoende ‘gekoppelde keuzedelen’ aanbieden. Sinds 2016 bestaat een mbo-opleiding om die reden uit een basisdeel, profieldeel en keuzedeel. Het keuzedeel omvat 15% van de studielast van een opleiding. Keuzedelen worden vermeld op het diploma en hebben daarmee een formele status. Met het keuzedeel kan de mbo-student zich verbreden of verdiepen. Een student kan zich met een behaald keuzedeel dus onderscheiden; het vormt een ‘plus’ op zijn of haar mbo-diploma.

Opname in Diplomaregister
Elke mbo’er moet een keuzedeel volgen. Het keuzedeel is nog geen onderdeel van de slaag-/zakregeling, maar het moet wel worden geëxamineerd. De Tweede Kamer heeft besloten om de keuzedelen op termijn onder de slaag-/zakregeling te plaatsen. Het streven is om het behaalde resultaat van een keuzedeel vanaf 2018-2019 mee te laten tellen in de slaag-/zakregeling. Het weegt dan dus mee in het behalen van het mbo-diploma.

1.000 leerlingen
In overleg met de 12 mbo-onderwijsinstellingen die zijn aangesloten bij NIMA, de beroepsvereniging voor professionals in marketing, communicatie en sales is hard gewerkt om specifiek voor het mbo-onderwijs het keuzedeel Marketing te faciliteren. Inmiddels zijn de marketing-keuzedelen van NIMA ook opgenomen in het overzicht met erkende keuzedelen van SBB. De bij NIMA aangesloten scholen bieden jaarlijks het NIMA Examen aan. In de eerste helft van 2017 hebben ruim 1.000 leerlingen het examen afgelegd en heeft ruim 60% van hen een officieel NIMA Diploma behaald. Dit diploma is opgenomen in zowel het NIMA Diplomaregister als in het openbare register MijnNIMA.

NIMA heeft twee keuzedelen voor het mbo ontwikkeld: Marketing (basis) met 240 studielasturen en Marketing (verdieping) met 480 studielasturen. Deze zijn gekoppeld aan de examens NIMA Basiskennis Marketing (niveau 3) en NIMA A Marketing Medewerker (niveau 4).

Meerdere lesmethodes en boeken sluiten aan op de leerdoelen en NIMA exameneisen. NIMA biedt inhoudelijke ondersteuning in de vorm van examentraining voor studenten en/of gesprekken met de docenten ter voorbereiding op de lessen. Klik hier voor meer informatie over de NIMA keuzedelen.

Belangstelling
Jurriaan Gorter is bij NIMA verantwoordelijk voor Study Members & Exams. Hij onderhoudt veel contact met onderwijsinstellingen, de beroepspraktijk en werkte met zijn team aan het mbo-keuzedeel:  ‘Mbo’s oriënteren zich op keuzedelen en daarover hebben we inmiddels met een aantal grotere mbo-instellingen intensief contact. We merken dat er bij directies, maar ook docententeams en studenten veel belangstelling bestaat voor het vakgebied marketing als verdiepende module in de vorm van een keuzedeel. Niet ten onrechte want marketing als vak biedt veel perspectief, maar het borgen van kennis en competenties naar herkenbare eindtermen is daarbij van cruciaal belang. Vanuit onze rol als beroepsorganisatie met duidelijke verankering in de marketingpraktijk helpen we mbo’s uiteraard graag om keuzes te maken waarmee de studenten, onderwijsinstellingen én de Nederlandse beroepspraktijk geholpen zijn.’

Geert Cornelisse adjunct directeur bij sg De Rooi Pannen: ‘Als school en opleiding Marketing & Communicatie staan wij al jaren in de top van Nederland met het aanbieden van mbo-onderwijs. Goed onderwijs is de studenten voorbereiden voor het hbo en/of het bedrijfsleven. Met het NIMA Examen krijgen de studenten de mogelijkheid om zich op de arbeidsmarkt te kunnen onderscheiden en/of een nog betere basis te leggen voor een succesvolle afronding van een hbo-opleiding. Bij een opleiding Marketing & Communicatie kan je bijna niet achterblijven om de studenten voor te bereiden op een landelijk erkend en onderscheidend diploma van NIMA. Door de lesstof uitgebreid te behandelen, up-to-date voorbeelden uit de praktijk te geven en oefenexamens te oefenen en te bespreken, worden de studenten optimaal voorbereid voor het NIMA Examen.