Ernst van den Berg SMP (rechts op de foto) is Chief Brand Officer bij Gemeente Den Haag. Samen met Luuk Helleman, Programmamanager Citybranding Gemeente Den Haag, verzorgt hij een van de presentaties tijdens NIMA Marketing Day. Samen reageren zij op een aantal steekwoorden.

MOTIVATIE
‘Het is gaaf om kennis te delen, maar ook om tijdens een sessie inspiratie op te doen.’

NIMA MARKETING DAY
‘Je hebt zelden zoveel inspirerende collega’s bij elkaar.’

TAKE-AWAY
‘Hoe merkdenken niet alleen voorbehouden is aan de – commerciële – bedrijven en organisaties, maar ook toegepast kan worden voor steden/plaatsen. Een waardevolle verbreding in het denken over ons vakgebied!’

Luuk Helleman is Programmamanager Citybranding Gemeente Den Haag en sinds 2011 betrokken bij de Haagse citybranding. Hij heeft de hele ontwikkeling meegemaakt van klassieke citymarketing tot strategische branding. Van eind 2020 tot begin 2022 werkte hij als adviseur van één van de wethouders van Den Haag en momenteel werkt hij als programmamanager van de ‘Haagse Positioneringsstrategie (Aanpak Haagse Citybranding)’. Een strategie die als doel heeft merkwaarden toe te passen op een groot aantal beleidsterreinen. Van communicatie met en over de stad tot relevante ontwikkelingen die de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van de stad bepalen. Hij heeft ruime ervaring met positioneringsvraagstukken, stakeholdermanagement, reputatiemanagement en politieke processen.


HAAGS GELUK
‘We zijn actief binnen de placebranding van Den Haag en daarbij verantwoordelijk voor de regie op, en ondersteuning bij, de toepassing van de “Haagse Positioneringsstrategie”. Door de Haagse positionering als kompas te gebruiken bij de ontwikkeling van de stad, de communicatie naar Hagenaars en de manier waarop Den Haag zich laat zien aan de buitenwereld, wordt een positieve bijdrage geleverd aan leefbaarheid, reputatie, economie, stadstrots, saamhorigheid en Haags geluk.
Geluk is het belangrijkste streven van de mens. Het grootste geluk van mensen ontstaat wanneer verwachtingen – in positieve zin – ingelost worden. Het gegeven dat verwachtingen bepalend zijn bij geluk, betekent dat het geluk van Hagenaars positief kan worden beïnvloed als de stad zich ontwikkelt op een wijze die aansluit bij hun verwachtingspatroon. Dit is misschien wel het sterkste argument om trouw te blijven aan het onderscheidende DNA van Den Haag. Door de positionering van Den Haag als kompas te gebruiken om verwachtingen van Hagenaars over – de toekomst van – hun stad te managen én ontwikkelingen van de stad te stimuleren die hierop aansluiten, kunnen we een positieve bijdrage leveren aan Haags geluk.’

Ernst van den Berg SMP is naast Brandmanager ook Management-lid van Directie Communicatie & Citybranding De Gemeente Den Haag (ca. 100 FTE). Daarnaast is hij Hoofd van het Bureau Citybranding dat hieronder valt. Ernst is het eerste aanspreekpunt als het de citybranding van Den Haag betreft en heeft bijna twintig jaar ervaring op het gebied van citybranding en heeft aan tal van projecten meegewerkt. Van de communicatie rondom grote internationale evenementen, hospitality-programma’s voor bezoekers tot recentelijk de lokale communicatie-aanpak van de coronacrisis. Daarnaast heeft hij ruime ervaring met verandertrajecten binnen organisaties. Van het centraliseren van de verschillende communicatieafdelingen binnen de gemeentelijke organisatie tot het invoeren van opgavegericht werken om verkokering tegen te gaan.


CONCURRENTIE
‘Ten opzichte van andere steden hebben wij in Den Haag:
A Strategisch merkbeleid binnen de gemeentelijke organisatie een centrale plek gegeven zodat het zo breed mogelijk toegepast kan worden; in veel andere steden is het buiten de gemeente belegd en is er feitelijk weinig invloed mogelijk op relevante beslissingen en beleid voor de stad.
B Niet alleen een focus op economische ontwikkeling, maar streven we een bredere maatschappelijke impact na. Dit betekent dat wij ook kijken naar initiatieven die andere steden niet meenemen in het merkdenken.

DRIJFVEER
‘De liefde voor het vakgebied van (city)branding gecombineerd met de liefde voor steden en Den Haag in het bijzonder! 😊’

Placebranding: Merkbeleid toegepast door een stad; de strategie van Den Haag
Een korte toelichting op de presentatie
De ‘Haagse Positioneringsstrategie en Aanpak 2021-2025’ gaat de stad Den Haag en het stadhuis helpen ervoor te zorgen dat de eigenheid in het DNA van Den Haag de basis vormt bij het ontwikkelen van de stad, in de communicatie met Hagenaars en in de manier waarop Den Haag zich laat zien aan de buitenwereld. Haagse citybranding gaat om de Haagse eigenheid; alles wat Hagenaars zo trots maakt en waarmee zij zichzelf en hun stad in positieve zin onderscheiden van andere steden en hun bewoners. De positioneringsstrategie beoogt een brede maatschappelijke impact. Door de Haagse positionering als kompas te gebruiken bij de ontwikkeling van de stad, de communicatie naar Hagenaars en de manier waarop Den Haag zich laat zien aan de buitenwereld, wordt een positieve bijdrage geleverd aan leefbaarheid, reputatie, economie, stadstrots, saamhorigheid en Haags geluk.Maar hoe zorgen we ervoor dat zoveel mogelijk mensen het DNA van de stad mee gaan nemen bij de keuzes die gemaakt worden? Daarvoor hebben we een merkomgeving ontwikkeld. We nemen u mee interactief mee in de wereld van Placebranding.

Hét marketingfestival voor en door marketeers
Op donderdag 16 juni 2022 staan marketeers in de hoofdrol. Topsprekers delen hun eigen verhalen over marketinguitdagingen, die soms geweldig uitpakten en soms wat minder, maar waar je altijd iets van opsteekt. DeFabrique in Utrecht fungeert wederom als ‘festivalterrein’ voor NIMA Marketing Day. Koop nu je kaartje!

Dit artikel is geschreven door Nanny Kuilboer en verscheen eerder op