Onderzoek Marketing 18.

  Bepaal de agenda van NIMA: Doe mee aan hét grote Marketingonderzoek

  In geen andere onderzochte beroepsgroep is de intentie om van baan te wisselen zo groot als onder professionals in marketing. Maar dát marketeers massaal op zoek zijn naar ander werk, heeft niet primair met ontevredenheid over de verdiensten te maken. Het gebrek aan ontwikkelingsmogelijkheden prijkt juist hoog bovenaan de lijst van redenen, op afstand gevolgd door sfeer en promotiekansen.

  Het waren een paar opmerkelijke uitkomsten van het omvangrijke onderzoek Marketing 2017, een initiatief van NIMA, Berenschot, Marketingfacts en MarketingTribune, waaraan in 2016 ruim 400 professionals hun medewerking verleenden.

  Netwerk
  Ook dit jaar slaan deze partijen de handen ineen om de ‘stand van de marketingstaat’ in beeld te brengen via Marketing 18, hét grote marketingonderzoek. Voor een moderne beroepsvereniging telt vooral één ding: we willen professionals in marketing, communicatie en sales met zoveel mogelijk relevante informatie, opleidingen en netwerkmogelijkheden terzijde staan. Met de informatie die we uit dit onderzoek halen, wordt voor een belangrijk deel de richting bepaald en worden de paaltjes geslagen om je in staat te stellen het beste uit je professionele loopbaan én het leven daarnaast te halen.

  Savvyness
  De uitkomsten van het onderzoek geven een goed beeld van de arbeidsomstandigheden van marketingprofessionals, hun arbeidsmobiliteit en intenties op de arbeidsmarkt. Vanzelfsprekend koppelt NIMA de uitkomsten van het onderzoek terug aan zijn members. In die zin leveren de uitkomsten een goede benchmark waar alle marketeers, NIMA member of niet, hun voordeel mee kunnen doen. Daarnaast verschaft het kennis over de ontwikkelrichting van het vak. Hoeveel  tech-savvyness wordt precies verwacht van marketingprofessionals? Waar blijft het educatiebudget voor werknemers? Wat maakt een marketingbaan aantrekkelijk?

  Om die reden vragen we alle marketeers in het NIMA-netwerk (members en niet-members) eenmalig deel te nemen aan dit onderzoek. Het kost je ongeveer 20 minuten, maar het levert ons als vereniging een schat aan informatie. Een deel van de vragen heeft expliciet betrekking op beloning en salariëring. Om die reden benadrukken we graag dat anonimiteit van deelnemers aan het onderzoek is gewaarborgd.