Opleidingstraject voor docenten Hanzehogeschool Groningen

Hanze Hogeschool
Hanzehogeschool Groningen is al jaren NIMA Education Partner. Jaarlijks volgen tientallen studenten de minor NIMA A Marketing die wordt afgesloten met het gelijknamige examen. Vanaf januari 2017 is het de beurt aan de docenten van de Hanzehogeschool uit Groningen.

Het Instituut voor Marketing Management van de Hanzehogeschool Groningen geeft zijn medewerkers de mogelijkheid zich extra te certifi ceren. Daarom heeft het in samenwerking met NIMA een opleidingstraject ontwikkeld. Met behulp van dit traject wordt de duurzame inzetbaarheid én kwaliteit van onder andere de taaldocenten en ondersteunende medewerkers vergroot. Taaldocenten combineren de verkregen deskundigheid op het gebied van marketing met het reguliere taalonderwijs. Ondersteunende medewerkers gebruiken de marketingkennis dagelijks door hun werkzaamheden vanuit een marketinggedachte aan te vliegen.

De scholing wordt een half jaar door eigen NIMA-specialist Koop Boer in de avonduren gegeven. Koop Boer is als docent van de opleiding Small Business & Retail Management bekend bij studenten als begeleider en beoordelaar tijdens het afstuderen, en hij is docent van de populaire minor NIMA Marketing A en B. Hij stoomt jaarlijks studenten in een half jaar klaar voor de landelijke NIMA Examens. En nu zijn dus de docenten aan de beurt! ‘Ik merk tijdens de lessen dat de docenten heel creatief met de NIMA-stof omgaan en dat ze de nieuw verworven kennis al voorzichtig toepassen in hun lessen. Bijvoorbeeld door een opdracht voor studenten in een marketingmodel te gieten. Ik merk tijdens de lessen dat de docenten heel creatief met de NIMA-stof omgaan en dat ze de nieuw verworven kennis al voorzichtig toepassen in hun lessen.  Eén van de taaldocenten vroeg onlangs een student die bezig was met het schrijven van een marketingplan of hij ging pushen of pullen. Dit leidde meteen tot een interessant gesprek over de inhoud van het marketingplan, iets waar de docent zich tot voor kort verre van hield.’

Voor de meeste deelnemers geldt dat het best zwaar is om naast een drukke baan nog een dergelijke studie te doen. Toch zijn de deelnemers heel actief met de stof bezig en zijn ze enthousiast om op deze manier wat meer over het vakgebied
marketing te weten te komen.

Ook geïnteresseerd in NIMA Online Marketing of NIMA Marketing Examen? Neem dan contact op met Jurriaan Gorter via 020 503 93 31.