Persbericht: Diploma-informatie op LinkedIn vaak niet correct

Amsterdam 17 november 2017 – Ruim een derde van de NIMA-gediplomeerden die via LinkedIn of een online bedrijfsprofiel aangeeft te beschikken over NIMA A, B of C blijkt in werkelijkheid geen diploma te hebben of heeft een lager diploma dan wordt beweerd. Dat blijkt uit een recente steekproef die de beroepsvereniging voor professionals in marketing, communicatie en sales heeft uitgevoerd.

Examens zijn het belangrijkste product van de beroepsvereniging NIMA. De laatste twee jaren zijn het aantal afgenomen NIMA-examens sterk gestegen. Dit mede door de stijging in het regulier onderwijs en op digital marketinggebied. Door de waarde die het diploma op een cv vertegenwoordigt, stijgt ook het risico op misbruik en fraude. Sommige professionals fantaseren over NIMA-diploma’s. Van de 100 random gelichte cv’s bleken er 38 niet in orde. Uit de steekproef bleek dat deelcertificaten soms worden geïnterpreteerd als volledig diploma. Ook gezakten bleken zich na hun opleiding als diplomahouder te profileren.

Misleiding
Martin Huisman, voorzitter van NIMA: ‘We kregen vaker signalen dat er soms bewust, soms onbewust wordt gesjoemeld met NIMA-diploma’s. Daarom zijn we gaan zoeken naar mensen die online beweren een diploma te hebben gehaald. In sommige gevallen is er misschien sprake van een vergissing, maar dit lijkt in de meeste gevallen onwaarschijnlijk. Je hebt geen diploma als je het examen niet met een voldoende hebt afgerond. Het niet juist weergeven van je diploma’s is niet integer.’

Openbaar diplomaregister
De bekende NIMA-diploma’s gelden in Nederland als dé standaard om marketingkennis te valideren. Opleiders en educatieve uitgevers brengen het niveau van hun lesmateriaal vaak tot uitdrukking met een verwijzing naar NIMA-diploma’s en opleiders laten hun cursisten NIMA-examens afleggen. Het examen komt tot stand in nauw overleg met de beroepenvelden zelf. NIMA leidt nooit zelf op tot een examen, maar neemt als onafhankelijk instituut wel de examens af. Alle geslaagden (99,6%) worden vermeld in het openbaar diplomaregister op NIMA.nl. Kandidaten gaan voor het afleggen van hun examen akkoord met deze vermelding. In het register staan bijna 70.000 personen.

Bloed, zweet en tranen
‘Iedereen heeft een beetje verstand van marketing, dat maakt dit vak ook zo leuk’, aldus Huisman. ‘Maar het is een vak, dat weet iedereen die producten en diensten naar de markt brengt en zich richt op een duurzame relatie met zijn of haar klanten. Wij zijn heel zuinig op de belangen van gediplomeerden. Sommigen hebben bloed, zweet en tranen vergoten om hun gewenste diploma te halen. Het oppoetsen van cv’s en loopbaanprofielen met onechte diploma’s moeten we voorkomen.

Oproep
NIMA roept personeelsfunctionarissen en marketingmanagers op om goed te controleren of sollicitanten werkelijk over de diploma’s beschikken die ze beweren te hebben. Daarnaast roept NIMA gediplomeerden op om een rechtstreekse link naar het register op te nemen in hun digitale cv’s.