Platform Content verricht groot onderzoek (en zoekt marketeers als respondent)

Platform Content start opnieuw een Groot Content Marketing Onderzoek en zoekt nadrukkelijk naar marketeers onder respondenten. De leden van Platform Content zijn bureaus, merken/bedrijven en andere contentpartners, die zich onder meer hebben verenigd om contentmarketing beter en effectiever in te kunnen zetten. Het grootste onderzoek naar CM in Nederland en België is uitgebreid met vragen over de branding van contentmarketing, het niveau van de benodigde vaardigheden en organisatorische uitdagingen van contentmarketing.

De vragenlijst van Het Grote Content Marketing Onderzoek 2018 is te vinden op: http://bit.ly/2ETOJ20

De eerste editie van het onderzoek leverde sectorbrede inzichten op over de stand van zaken van contentmarketing in Nederland en België. Een vervolg is volgens de organisatoren van belang om veranderingen vast te stellen, zoals in de mate van volwassenheid en doelgerichtheid. Het Grote Content Marketing Onderzoek 2018 wijkt af van dat van 2017. Carlijn Postma, voorzitter van branchevereniging Platform Content: “Onderzoek krijgt meer waarde bij herhaling over een langere termijn. Pas dan kun je resultaten vergelijken en ontwikkelingen zien. In 2017 hebben we geleerd wat meer of minder relevant is. Zodoende konden wij antwoordcategorieën aanscherpen. Verder merken we vanuit de markt behoefte aan antwoorden op vragen over de organisatorische aspecten van contentmarketing, de mate van branding van uitingen en over de vaardigheden.”

Hoewel contentmarketing een volwassen discpline is, zijn er opvallend weinig cijfers beschikbaar die specifiek over Nederland en België gaan. Postma: “We willen de resultaten van het onderzoek onderbouwd kunnen vertalen in concrete kennis en acties. Daarom laten we de resultaten van het onderzoek valideren en interpreteren door Ed Peelen, hoogleraar van de leerstoel contentmarketing aan de UvA.” De eerste editie van het Grote Content Marketing Onderzoek in 2017 was een idee van het platform in samenwerking met academici en auteurs van lesboeken.