Professional soulmates

career boosterMarije van Donselaar, director marketing strategy bij Nuon en Michelle Dicke, base marketeer bij Aegon Nederland liepen elkaar in hun dagelijkse beroepsleven niet zomaar tegen het lijf. Via het NIMA Career Booster Programma kruisten hun paden. Bijna twee jaar trokken ze met elkaar op. Marije als coach, Michelle als mentee, al zijn ze daarin inmiddels al lang niet meer zo rolvast.

Michelle, waar werk jij over tien jaar?
‘In een omgeving waar ik mij zowel persoonlijk als inhoudelijk kan blijven ontwikkelen, waar ik elke dag opnieuw iets leer, nieuwe projecten mag initiëren en regelen. Samen met leuke en inspirerende mensen, in een omgeving waar wij als team en als bedrijf samenwerken voor die ene klantglimlach. Of dat vanuit een marketingrol is, dat durf ik niet te zeggen.’

Is het toeval dat jullie allebei uit een dienstverleningsorganisatiekomen? Zijn jullie professionele soulmates?
Marije: ‘We hebben eigenlijk nauwelijks gesproken over inhoud en het marketingvak. Dat we beiden in dienstverlenende organisaties werken, helpt wel om snel begrip van context en situatie te krijgen. Onze gesprekken richtten zich vooral op persoonlijke ontwikkeling. Hoe ga je om met verandering en met het werken in een grote organisatie? Hoe krijg je mensen mee? Wat is je cirkel van invloed en verantwoordelijkheid? Op persoonlijk vlak herkende ik ook veel van mijzelf in Michelle. Dan is er al snel een klik. In die zin kan je denk ik wel spreken van professional soulmates.’

Werd er binnen je eigen organisatie vreemd aangekeken tegen het feit dat je jezelf min of meer koppelde aan de externe collega?
‘Nee, eigenlijk helemaal niet. Collega’s vonden het juist heel leuk voor mij, waren geïnteresseerd in mijn ervaringen en herkenden zich vaak in mijn struggle.’

Lag jouw motivatie om het Career Booster Programma te volgen meer op het terrein van persoonlijke ontwikkeling of juist meer om als ‘vakvrouw’ goed te worden?
Michelle: ‘Meer op het terrein van persoonlijke ontwikkeling. Meer voor elkaar krijgen door zelf minder te doen. Het leek mij leerzaam om in contact te komen met een persoon – liefst een vrouw – die dit herkent vanuit haar positie binnen een grote organisatie. Iemand die mij praktische handvatten kon geven om dat voor elkaar te krijgen. Daarnaast zocht ik iemand die me af en toe ook
een spiegel voorhield. Dat is zeker gelukt.’

Wat leerde je zelf van je mentorschap? Waar ben je zelf beter of wijzer door geworden?
Marije: ‘In zulke gesprekken reflecteer je ook naar je eigen situatie. De onderwerpen die we bespraken, zetten mij aan het denken. Over hoe je zelf in bepaalde situaties handelt of reageert, vanuit je leidinggevende positie. In die zin hebben de gesprekken ook in mijn ontwikkeling geholpen en heeft het mij een frisse blik gegeven op de performance van onze eigen organisatie, vooral tijdens veranderingen.’

Marije, wat brengt jou er eigenlijk toe om iemand bij te staan in een totaal andere organisatie?
‘Mijn belangrijkste drijfveer is om over de grens van je eigen organisatie te kunnen kijken en kennis en ervaringen te kunnen delen. Daarnaast om te leren van elkaar, ook op persoonlijk vlak. Het mentorschap is een mooie manier om in contact te komen met jongere mensen buiten je eigen organisatie. Het geeft energie omdat het ook erg leuk is om te doen.’