Purpose-marketing als dilemma: betrokkenheid tonen in plaats van verkopen

Er is op dit moment geen groot bedrijf meer dat zich niet het hoofd breekt over ‘de purpose’ van de organisatie. Marketingboodschappen mogen niet langer alleen bedoeld zijn om zoveel mogelijk diensten of producten te verkopen, er moet ook een diepere betekenis achter zitten: wat is de maatschappelijke relevantie? Toch is purpose-marketing lastiger dan vaak gedacht en kan het ook keihard averechts werken.

Eerder zette Tadek Solarz in zijn blog op Marketingfacts al scherp uiteen dat purpose-marketing niet altijd even gemakkelijk is. Ook Gillette kwam daar deze week achter. Consumenten hebben het feilloos door wanneer een bedrijf niet oprecht is of wanneer een boodschap helemaal niet matcht met de producten of diensten die worden aangeboden.

In de meeste blogs over purpose-marketing zie ik vooral de grote B2C-voorbeelden langskomen – al dan niet geslaagd. Bedrijven die zich vanwege hun omvang genoodzaakt voelen om zich ‘ergens voor in te zetten’ en een bijdrage te leveren aan maatschappelijke discussies. Denk aan de banken die alleen nog investeren in duurzame elektriciteit en niet in wapens, Dove die werkt aan het zelfvertrouwen van vrouwen en Gillette met ‘The Best Men Can Be’.

Lees dit artikel op 

Marketingfacts is een gezamenlijke onderneming van NIMA en BBP Media