Rapport: Are you well prepared for a tiebreak? Some tips for B2B marketers and sales people

De EMC Academic Group is het onderdeel van de European Marketing Confederation dat op geregelde basis artikelen en papers uitgeeft op basis van wetenschappelijk onderzoek naar marketing-gerelateerde onderwerpen. In mei van 2018 verscheen een artikel van de hand van  Professor Marc Logman, part-time Professor aan Leuven University, België en Hasselt University, België. Deze uitgaven worden door NIMA vrij ter beschikking gesteld aan professionals in marketing, communicatie en sales.

In this paper Prof. Logman explores two pieces of marketing research which look at the buyer-seller relationship and the techniques employed by companies in order to secure deals or leverage more sales.  

Marc Logman – Tiebreaker selling