Auteur: Marijn van der Starre

Uitgever: Klantfocus

ISBN: 9789491197734 | NUR 801

Eerste druk: 2017

Boekrecensie door Eric van Arendonk, Register Marketeer – Februari 2018

Klanten, wat moet ik ermee? Op zich een rare vraag, het klinkt bijna wanhopig. Wie vraagt zich dit nu af? Dit boek doet een poging om uit te leggen wat klanten werkelijk zijn en hoe daar mee om te gaan. Hoe organiseer je klantgerichtheid? Helaas moet ik constateren dat het allemaal wat simpel verwoord is. De voorbeelden zijn wel heel aansprekend maar als marketeer heb ik heb helaas geen nieuwe inzichten kunnen ontdekken.

De auteur is senior HR-adviseur bij de Efteling en zijn eigen bedrijf Klantfocus is tevens de uitgever van het boek. De Efteling is zeker een mooi voorbeeld van klantgerichtheid, zonder meer. Maar ik had wel wat meer verwacht dan de geijkte paden.

Het boek is prima voor degene die voor het eerst met het verschijnsel klant te maken krijgt. Het is dan een aardige kennismaking. De lezer zal zeker geïnspireerd raken, maar weet wel dat er meer is. Zo komen onderwerpen als CRM en customer experience, om er maar een paar te noemen, in het boek niet voor.

Het boek is wel prettig leesbaar en zeer verzorgd en voor de eerste kennismaking met het verschijnsel klant wordt de theorie verrijkt met herkenbare voorbeelden uit de praktijk.

Praktisch:                               **

Leesbaar:                               ****

Actueel:                                  *

Vernieuwend:                         *

Ons oordeel:                           **  Laten liggen