(Recensie Register Marketeers) ‘Consumentengedrag, neuromarketing… maar dan met humor’

De onweerstaanbare kracht van marketing is een grappige titel. Vooral als je zoals ik net het boek De Onweerstaanbaarheidstheorie van Jan Heuvel heb gelezen. Ondanks de overlap van het woord ‘onweerstaanbaar’ hebben ze weinig met elkaar gemeen.

Rory Sutherland beroept zich op dertig jaar gedragswetenschappelijk veldonderzoek als reclameman. Waar hij van dichtbij gezien én ervaren heeft, hoe het gedrag van consumenten in de praktijk sterk kan afwijken van wat er in onderzoek is voorspeld. Op een toegankelijke wijze geeft hij weer hoe het onderbewuste van de consument eigenlijk het hele gedrag bepaalt. Dat het over voelen gaat in plaats van over woorden. Dat percepties bijvoorbeeld vaak sterker zijn dan reclameslogans. Menig theorie over consumentengedrag en neuromarketing komen op verhalende wijze aan bod en geven de lezer inzichten.

Lees deze recensie van Eric van Arendonk RM op