(Recensie Register Marketeers) Disruptie in de overheid

Recensent:       Eric van Arendonk, Register Marketeer

Het vorige boek van Menno Lanting, De disruptieparadox, is de aanleiding voor het schrijven van dít boek. In Disruptie in de overheid beschrijft hij hoe radicale vernieuwing al dan niet mogelijk is bij overheden. Lanting laat in zijn boek goed zien hoe lastig het is om als overheidsorgaan überhaupt te kunnen innoveren.

Het systeem heeft zich namelijk zo gevormd dat innoveren zondermeer heel lastig is. Je ziet dan ook dat de meeste innovaties niet uit de eigen organisatie komen maar van buiten. Vaak ook bewust extern ingehuurd. De behoefte om te innoveren is er wel maar door het politieke klimaat en de strenge hiërarchische structuur worden dergelijke processen niet gestimuleerd.

Het boek bestaat uit twee delen. Het eerste deel beschrijft de uitdagingen van de digitale revolutie aan de hand van de geschiedenis. Hier komt Lanting tot de beschrijving van vier soorten overheden; de rechtvaardige overheid waarbij de focus ligt op het vaststellen en handhaven van rechten en plichten. De presterende overheid waarbij de resultaten centraal staan. De netwerkende of samenwerkende overheid, hier staan de resultaten ook centraal maar vanuit het perspectief van samenwerken met derden. Als laatste de responsieve overheid, waar de initiatieven vanuit de samenleving komen.

Tenslotte duidt de auteur in dit deel de uitdagingen waar de overheid mee te maken krijgt. Namelijk; alles wordt software, informatie is macht, burgers organiseren zich in netwerken, de visie op werk verandert, verandering gaat snel en langzaam tegelijk.

In deel twee beschrijft Lanting vijf stappen om tot echte vernieuwing te komen. Stuk voor stuk logische stappen zoals: los de problemen op, verbeter de zwakste schakel, ga voor klein, zelforganisatie en versnel de innovatie. Stappen die niet direct als baanbrekend overkomen maar indien je dit plaatst in een overheidsorganisatie dat wel moeten zijn. De stappen zijn met voorbeelden verduidelijkt en door het hele boek staan mooie quotes die bij het onderwerp passen.

Of het een marketingboek is, is lastig met een ja of nee te beantwoorden. Het is zeker een boek wat aan te raden is voor marketeers die met overheden te maken hebben. Het boek reikt je handvaten aan om de overheden nog beter te begrijpen. En volgens mij begint marketing bij het fenomeen van begrijpen.

Boekrecensie:  Disruptie in de overheid. In vijf stappen naar echte vernieuwing

Auteur:            Menno Lanting

EAN:                9789047011804

Uitgever:         Business contact

Druk:               Eerste druk 2018

Trefwoorden:   disruptie, verandermanagement, verandering, vernieuwing, innovatie, overheid