(Recensie Register Marketeers) ‘Succes is één keer vaker opstaan, dan vallen’

Volgens verschillende definities kunnen we ondernemen als volgt omschrijven: ‘iemand die onderneemt of een onderneming start en in stand houdt, zorgt voor bloei en groei en beschikt over de daarvoor kenmerkende leiderschapsstijlen’. Impact is te definiëren als ‘invloed’. Het boek ‘Ondernemen met impact’ moet dus gaan over de relatie van het hebben van invloed op de wijze waarop je een activiteit start en laat groeien. Auteur Arko van Brakel speelt er in de inleiding van het boek al op in: ‘de definitie van succes in dit boek, is dat iedereen in jouw organisatie of team zich kan ontplooien’. Daarmee slaan we eigenlijk meteen de spijker op zijn kop.

Lees deze recensie op