(Recensie Register Marketeers) Waardevolle eenvoud

Recensent:         Eric van Arendonk, Register Marketeer

De auteur maakt voor zijn aanpak gebruik van een eenvoudige matrix in de vorm van een kwadrantenmodel. Met op de ene as eenvoud en ingewikkeld tegenover elkaar en op de andere as waardevol en waarde-arm als opponenten. Dan ontstaan er vier kwadranten waarbij ingewikkeld en waarde -arm het zogenaamde gedoe oplevert. Bij ingewikkeld en waardevol ontstaat er geworstel. Daar tegenover staat eenvoud en waarde-arm, wat staat voor gemak en indien eenvoudig en waardevol elkaar treffen dan ontstaat er geluk. Eenvoudiger kun je het niet maken, zou je zeggen. Ik heb wat moeite met de begrippen. Geluk is in mijn optiek iets wat je overkomt terwijl je bij de andere begrippen; gemak, gedoe en geworstel meer invloed zou kunnen uitoefenen.

Het boek neemt je stap voor stap mee in hoe je op basis van dit model producten, diensten en processen waardevol kunt maken. Dit gebeurt heel uitvoerig. Voor de meer ervaren manager die al eerder betrokken is geweest bij dergelijke verbetersessies wordt het wel wat langdradig. Maar voor degene die hier nog feitelijk kennis mee moet maken is het een mooie handleiding. Alle elementen van verbeteren komen aan bod en de auteur verwijst regelmatig naar ondersteunende modellen.

Het boek is vlot leesbaar en nergens vind je grote lappen tekst. Veel beelden ondersteunen de inhoud. Hierdoor ga je er vlot doorheen. Na de uitleg van het model volgt er een deel met de aanpak en Schouten sluit af met een hoofdstuk verdieping. Hier krijg je meer inzicht in wat er precies kan leiden tot succes in verbetertrajecten. Ik moet zeggen dat ik dat laatste deel als waardevol heb ervaren, een soort van reflectie op de begrippen eenvoud en verbeteren. Hoe eenvoud tot waarde kan leiden door het voor de gebruiker zo simpel mogelijk te houden.

Dit boek geeft een originele aanvliegroute voor verbeteringen. Zeker voor degene de hier nog weinig ervaring mee hebben is het een aanrader.

Boekrecensie:  Waardevolle eenvoud

Auteur:            Bart Schouten

EAN:                9789089654359

Uitgever:         Van Duuren Management

Druk:               Eerste druk 2018

Trefwoorden:   Veranderen, innovatie.