Register Marketeers op bezoek voor intervisie Stichting ALS

Op donderdag 29 augustus zijn twintig NIMA Register Marketeers aan de slag gegaan voor Stichting ALS. Amyotrofische Laterale Sclerose (ALS) is één van de meest ernstige en invaliderende aandoeningen van het zenuwstelsel. Nederland telt op dit moment ongeveer 1500 patiënten. De Stichting ALS heeft als missie het vinden van de oorzaak en daardoor ook mogelijk toekomstige behandeling, door het stimuleren en financieren van wetenschappelijk onderzoek naar ALS én het creëren van betere levenskwaliteit en zorg voor de huidige ALS-patiënten en hun omgeving.

Tijdens deze jaarlijkse intervisie van de Register Marketeers, richten zij zich op een marketinguitdaging voor een goed doel. Dit jaar was de keus op Stichting ALS gevallen, die een mooie uitdaging voor de Registers had: hoe Stichting ALS haar merkbekendheid en positieve merkassociaties beter kan kapitaliseren.

Het relatief kleine aantal patiënten maakt dat onderzoeksbudgetten van de farmaceutische industrie en de overheid klein zijn. Verreweg het meeste wetenschappelijk onderzoek naar ALS in Nederland wordt gefinancierd door giften aan Stichting ALS Nederland.In drie teams gingen de dames en heren aan de slag. Een kleine anderhalf uur later werden de ideeën gedeeld. Gorrit-Jan Blok, Directeur bestuurder van Stichting ALS was zeer te spreken over het rondje meedenken: ‘Graag willen wij jullie echt super danken voor deze zeer waardevolle sessie. We hebben ervan genoten en ook heel veel van geleerd. We gaan vol energie naar huis om morgen met de ideeën die we van de hele groep hebben gekregen, weer eens goed te kijken wát we gaan doen en vooral waar we de focus op richten.’

De titel Register Marketeer is een Europees kwaliteitskeurmerk voor topmarketeers. De titel is in 1992 in het leven geroepen op initiatief van een aantal topmarketeers en NIMA.  Om gecertificeerd te kunnen worden als Register Marketeer, met het bijbehorende recht de titel RM te mogen voeren, moet men als marketeer aan een aantal vereisten voldoen. Register Marketeers zijn werkzaam op strategisch marketingniveau en dienen hun kennis en ervaring jaarlijks te actualiseren.