Rob Overduin benoemd tot nieuwe voorzitter/directeur NIMA

Rob Overduin wordt de nieuwe voorzitter/ directeur van NIMA, beroepsvereniging voor professionals in marketing, communicatie en sales.

De NIMA Ledenraad heeft zijn benoeming bekrachtigd gedurende de ledenraadsvergadering van dinsdag 18 juli jl. Per 1 september aanstaande start hij in zijn rol als directeur. Zijn rol als voorzitter vervult hij per direct.

Rob Overduin heeft een sterke achtergrond in B2B-marketing en IT. Daarnaast heeft hij de afgelopen 12 jaar veel ervaring opgedaan met verenigingsmanagement bij zowel beroepsorganisatie Vastgoedpro als brancheorganisatie BMWT. ‘Ik kijk ernaar uit om NIMA en het marketing-, communicatie- en salesvak samen met het team en de leden naar een next level te brengen. De snelle ontwikkeling van AI biedt onze vakgebieden spannende uitdagingen, net als het gebruik van data en natuurlijk de rol die professionals kunnen innemen rond thema’s als verduurzaming en inclusiviteit. NIMA is hét platform waar we gezamenlijk kennis ontwikkelen en ervaringen delen.’

Na het vertrek van Kirsten Andres als voorzitter/directeur is een commissie bestaande uit drie afgevaardigden van de NIMA Ledenraad, twee leden van de Raad van Toezicht en het bestuur op zoek gegaan naar een opvolger. Een uitgebreid en zorgvuldig selectieproces leidde tot de voordracht van Rob Overduin door de RvT, waarmee de Ledenraad met enthousiasme instemde.  

Benoemingen bestuurslid educatie & Raad van Toezicht

Naast de benoeming van Rob werd tijdens dezelfde ledenraadvergadering Jan-Ernst van Driel RM benoemd als bestuurslid educatie.

Maud Olieslagers (Young Professionals), Stefan Schuyleman RM (MKB & Sales) en Karin Venetis (Educatie) werden benoemd als nieuwe leden van de NIMA Raad van Toezicht.

Nicole Verburg, Ronald Voorn en Door Plantenga stoppen

Ook werd er tussentijds decharge verleend en een groot dankwoord uitgesproken namens de RvT, het NIMA bestuur, de ledenraad en het bureau naar Nicole Verburg (lid van het bestuur), Ronald Voorn en Door Plantenga (beide RvT-lid) voor hun tomeloze inzet voor NIMA de afgelopen jaren. Zij hadden aangegeven hun positie in de vereniging ter beschikking te stellen aan nieuw talent.

Verburg was ruim drie jaar bestuurslid van NIMA. Mildred Hutten, vicevoorzitter van de Raad van Toezicht bij NIMA: ‘Nicole was een gedreven bestuurder en een hele fijne sparringpartner. Wij hebben haar leren kennen als iemand die scherp, analytisch en constructief meedenkt. Ze heeft met haar netwerkinzet veel nieuwe CMO’s aan NIMA weten te binden en mede dankzij haar maakte NIMA een geslaagde digitale transformatie en professionalisering door.’