Schrijf het van je af op Marketingfacts

Verschillende Senior Marketing Professionals hebben het afgelopen jaar een bijdrage geleverd aan vaktijdschrift MarketingTribune, waarin iedere twee weken een column verschijnt van de hand van een SMP. Daarover hebben we een jaar geleden een afspraak kunnen maken met de redactie van MarketingTribune. Goed voor het vak, goed voor de lezers van MarketingTribune en natuurlijk een mooie gelegenheid om het netwerk van seniors aan een breed publiek voor te stellen.

Het idee sloeg aan: bij een rondje langs de velden is gebleken dat verschillende SMP’ers in de loop van 2018 een bijdrage willen leveren aan die vaste column-positie. Sterker, de hoeveelheid ‘aanmeldingen’ overtrof ruimschoots het aantal in te plannen columns, wat toch mooi illustreert dat het ons netwerk kennelijk niet ontbreekt aan inspiratie om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van het vak. Alle columns die in MarketingTribune verschijnen worden overigens online doorgeplaatst op de site van het blad en op NIMA.nl.

En er zijn meer mogelijkheden om blogs, columns, opinies, how to’s of andere publicaties te delen met collega’s binnen en buiten het NIMA-netwerk. Dat moedigt het SMP-netwerk ook van harte aan want het illustreert waar we als SMP/SCP voor staan. Sinds februari is de marketing-bloggerssite Marketingfacts een gezamenlijk initiatief van NIMA en uitgever BBP.

Concreet houdt dat in dat M! in de loop van komende jaren een contenthub wordt voor publicaties voor en door NIMA-members. Marketingfacts.nl is – anders dan de meeste Nederlandse marcom-vakmedia – geen nieuwssite, maar een user generated publicatieplatform: de artikelen worden door bloggers uit het marketingvak aangeleverd bij de vaste redactie, die ze begeleidt, selecteert, redigeert en inplant. Ga er vooral eens kijken als je nog geen geregelde bezoeker bent. Veel artikelen die verschijnen op Marketingfacts ‘leggen uit’, maar er worden ook onderzoeken toegelicht, ontwikkelingen uitgelegd en af en toe verschijnt er een ronkende opinie over een recente ontwikkeling of andere publicatie.

Voor NIMA Seniors die een artikel in de digitale pen hebben, staat de deur vanzelfsprekend wijd open. Dat kan door als vaste blogger regelmatig stukken aan te leveren, maar het is ook mogelijk om eerst als gastblogger een bijdrage te schrijven. Groot voordeel van M! is dat het een flink aantal lezers bereikt en publicaties worden opgevat als permanente educatie dus afhankelijk van omvang en impact worden de artikelen ook ‘beloond’ met PE-punten. Uiteraard kun je de artikelen ook goed doorzetten naar je eigen social kanalen.

Kortom: je bijdrage wordt van harte op prijs gesteld en het levert je – naast een goed gevoel – ook het nodige op. Mail met l.ros(at)nima.nl als je eens wilt sparren over de mogelijkheden, of om je aan te melden als M!-blogger. Van idee tot afgerond opstel in vier delen: We helpen je als SMP graag om een goed artikel live te krijgen.