NIMA Opleiding volgen met scholingssubsidie (zoals de STAP-regeling)
Sinds het najaar van 2021 hebben zes NIMA Opleidingen de NLQF-inschaling ontvangen. Dankzij deze inschaling draagt NIMA extra bij aan een leven lang ontwikkelen en arbeidsmobiliteit. 

STAP scholingssubsidie ook voor NIMA Opleidingen
Omdat deze NIMA Opleidingen een NLQF-inschaling hebben, kan jij gebruik maken van de scholingssubsidies zoals de STAP-regeling.

STAP staat voor STimulering ArbeidsmarktPositie. Ben je werkend of werkzoekend en wil je je ontwikkelen om je positie op de arbeidsmarkt te verbeteren? Dan kan je vanaf 1 maart 2022, jaarlijks een budget van € 1.000 aanvragen, voor opleiding en ontwikkeling. Het STAP-budget vervangt de belastingaftrek voor studiekosten bij de inkomstenbelasting.

Welke NIMA Opleidingen komen in aanmerking?
Om in aanmerking voor de STAP regeling te komen moet de scholingsactiviteit geregistreerd staan in het STAP-scholingsregister. De volgende zes NIMA Opleidingen komen in aanmerking:

  • NIMA A Sales (NLQF-niveau 4),
  • NIMA A Online Marketing (NLQF-niveau 4),
  • NIMA B marketing (NLQF-niveau 6),
  • NIMA B Sales (NLQF-niveau 6),
  • NIMA B Communicatie (NLQF-niveau 6),
  • NIMA C Marketing (NLQF-niveau 7).

De NLQF-niveaus voor de kwalificaties van NIMA A Marketing en NIMA A Communicatie worden in de loop van 2022 aangevraagd.

Hoe vraag je een STAP-budget aan?
Vanaf 1 maart 2022 kun je als werkende en werkzoekende via het STAP portaal van het UWV het STAP-budget aanvragen. Je kan per persoon, een keer per jaar een STAP budget aanvragen. Als je aanvraag is goedgekeurd, wordt het bedrag betaald aan de opleider. De aanvragen worden beheerd en uitgevoerd door het UWV. 

Meer informatie
Meer over de voorwaarden en het aanvragen vind je op het STAP-portaal van UWV. Kijk voor meer informatie over het STAP-budget op rijksoverheid.nl.

Handige Links: